Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Arundhati Jena

Others


3  

Arundhati Jena

Others


ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି

ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି

1 min 211 1 min 211

ଅନ୍ତ ହେଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ର ମାନ ଅଭିମାନ,

   ନାଲି ନେଳୀ କମଳା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ

   ରଙ୍ଗିଯାଉ ଏ ବେରଙ୍ଗ ଜୀବନ।

   ପ୍ରେମ ଅବିର ର ଛିଟା ରେ

    ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉ,

    ବେରଙ୍ଗ ହେବାର ଯାତନା ସବୁ

     ରଙ୍ଗରେ ଉଭେଇ ଯାଉ।

     ରଙ୍ଗ ର ମହକରେ ସବୁ ପ୍ରାଣ

     ସୁବାସିତ ଆଉ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉ

     ଏଇ ରଙ୍ଗ ର ହୋଲି ଜୀବନ ତମାମ

    ଏମିତି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଇ ଲାଗିଥାଉ।


Rate this content
Log in