Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Pramila Mohanty

Inspirational

3  

Pramila Mohanty

Inspirational

ହୋଲି,,,,,,,,,ସପ୍ତ ରଙ୍ଗର ତରଙ୍

ହୋଲି,,,,,,,,,ସପ୍ତ ରଙ୍ଗର ତରଙ୍

1 min
217ସପ୍ତ ରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗ ର

ଉଚ୍ଚାଟ ଖେଳ ସର୍ବ ରଙ୍ଗର

ମେଳ ହୋଇବ ଏକ ଠାବ

ସଭିଏଁ ଭୂଲି ନିଜ ସୁଖ

ଦୁଃଖର ସଂସାର ହୋଇ

ମତୁଆଲା ଢାଳିଦେବେ

 ରଙ୍ଗର ଘୋଳ

ମରୁତ ର ମୁରୁକି ହସର

ଓଠରେ ଲାଗିଯିବ ସତେ

ନାଲି ରଙ୍ଗ ସତରେ ସେ

କହିଦିଏ ସରଵେ ମିଳିମିଶି

ଖେଳ ଭୂଲି ଯାଅ ଭେଦ ଭାବ

ହୋଲି ଆଣିଛି ରଙ୍ଗର ପସରା

 ଝୁମି ଝୁମି ଖେଳି ଯାଅ 

ନବାତ ଭାଙ୍ଗର ପଣା ପିଅ

ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯାଇ ପିଠା

ପଣା ଖାଅ ସ୍ନେହ ମମତା

   ବାଣ୍ଟି ଚାଲ 

ରଙ୍ଗର ସ୍ରୋତରେ ଖେଳି ଚାଲRate this content
Log in

Similar oriya poem from Inspirational