Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.

Gouri Panda

Classics

3  

Gouri Panda

Classics

ଦୁର୍ବାଦଳ

ଦୁର୍ବାଦଳ

1 min
18


ତୋର ସାହାରା ରେ

ଅଶୋକ ବନରେ। 

ସତୀ ସୀତା ଥିଲେ ରହି। 

ତୁହି ଦୁର୍ବାଦଳ

ଅବଳାର ବଳ

ସୀଦା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ତୁହି। ୧

ଏଡେ ପରାକ୍ରମୀ 

ଦଶାନନ ପରି

ବୀର କୁ ପାରିଲୁ ଜିଣି। 

ସତୀର ସତୀତ୍ବ 

ତାର ସ୍ବାଭିମାନ

ଦେଇଥିଲୁ ପାଶେ ଆଣି। ୨

ଅଶୋକ ବନରେ

ଏକମାତ୍ର ତୁହି

ସୀତା ରକ୍ଷାକରିଥିଲୁ। 

ରାବଣ ମନରେ

ତୁହି ସେଇ ଦୁର୍ବା

ଭୟ ସଞ୍ଚରଣ କଲୁ। ୩

ମାନ ରକ୍ଷାକାରୀ

ଦୁର୍ବାଦଳ ଟିଏ

ଛୋଟ ନହୁଁ ତୁନି କେବେ।

ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବି

ହାତ ବଢାଇଣ

ଶାପ କଥା ମନେ ଭାବେ। ୪

କେତେ ଜୀବଙ୍କର

ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଛୁ

ଜାଣେ ନା ଜଗତ ସାରା। 

ତୁହି ନ ରହିଲେ

ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ

ଦେଖିବନି ଏଇ ଧରା। ୫

ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନେ

ଦୁର୍ବାଦଳ ଖଣ୍ଡେ

ପକାଇ ଅଶୁଭ ନାଶେ। 

ଟିକି, ଟିକି ଖଣ୍ଡ

ବାଣ୍ଟି ପୁରୋହିତ 

ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଆସେ। ୬

ତୋର ଔଷଧୀୟ 

ଗୁଣ ଯିଏ ଜାଣେ

ତୋ ବ୍ୟବହାର ସେଇ କରେ। 

ପଶୁ ଜଗତ ର

ତୁହି ତ ଆସରା

ତୋ ଔଷଧ ଦେହେ ଭରେ। ୭

ଛୋଟ ଦୋର ଖାଲି

ଆକାର, ଆକୃତି

ବିଶାଳ ତୋ କାନ୍ତି, କାୟା। 

ଛୋଟ ବୋଲି ତୋତେ

ଭାବୁଅଛି ଯିଏ

ଜାଣେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମାୟା। ୮Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Classics