Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Biswanath Nayak

Tragedy Others

3  

Biswanath Nayak

Tragedy Others

ଦରଦୀ--------

ଦରଦୀ--------

1 min
21ଲୁହ ଶୁଖିଯାଏ

    ଦାଗ ରଖିଯାଏ

        ଦିନ ଯାଏ ରହେ ଚିହ୍ନ,

କାହା ଆଖିଲୁହ

     ପୋଛିବାକୁ ହେଲେ

         ଲୋଡା ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ। 


ନିଜ ଆଖିଲୁହ

    ନିଜେ ପିଇବାରେ

         ଅଛି କିବା ବାହାଦୂରୀ ?

ତଥାପି ମଣିଷ

    ନିଜ ଆଖିଲୁହ

         ନିଜେ ପିଏ ଚୋରି କରି। 


ନିଜ ଆଖିଲୁହ

    ନିଜେ ଲୁଚି ଲୁଚି

         ପିଇବାକୁ ହୁଏ ଯେବେ,

ଅନ୍ୟ ଆଖିଲୁହ

      ପିଇବାର କଷ୍ଟ

          ଅନୁଭବୀ ଜାଣେ ଭବେ। 


କେତେ ଆଖି ଆଜି

      ସାଜିଛି ଶ୍ରାବଣୀ

            ମମତା ଟିକିଏ ପାଇଁ,

ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦ

      ତୁଳିତଳ୍ପ ଶେଯ

           ଆଖିଲୁହ ପିଏ ନାହିଁ। 


ବହୁଥିବା ନଈ

      ସାଗରକୁ ଖୋଜେ

            ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆଶା , 

ବହୁଥିବା ଲୁହ

       ଖୋଜଇ ସାହାରା

              କହିବାକୁ ମନଭାଷା। 


ଲୁହ ମନକଥା

       ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ

              ଲୋଡା ଟିକିଏ ଆଦର,

ମମତା କାଙ୍ଗାଳ

       ମଣିଷଟା କାନ୍ଦେ

               ହୁଏ ଯେବେ ହତାଦର। 


ଅନ୍ୟ ଆଖିଲୁହ

       ପିଇବାର ସୁଖ

               ଜୀବନେ ପାଇଛି ଯିଏ,

ସେ ଅଟେ ଦରଦୀ

        ଦୁନିଆର ଲୁହ

               ପିଇବାକୁ ଭଲପାଏ। Rate this content
Log in