Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

KRUTIBAS NAYAK

Inspirational Children

4  

KRUTIBAS NAYAK

Inspirational Children

ଦେଶ ବନ୍ଦନା : ଏ'ଦେଶ ଭାରତ ଜନନୀ -ଡକ୍ଟର କୃତ୍ତିବାସ ନାୟକ

ଦେଶ ବନ୍ଦନା : ଏ'ଦେଶ ଭାରତ ଜନନୀ -ଡକ୍ଟର କୃତ୍ତିବାସ ନାୟକ

1 min
350ଏ'ଦେଶ ଭାରତ ଜନନୀ ଆମର କିଏ ହେବ ତା'ର ତୁଲ ?

ଅମୃତ ସମାନ ତା' ପାଣି ପବନ ମାଟି ତା' ଅମୂଲ ମୂଲ |(ଘୋଷା)


ମମତା ତାହାର ଫୁଲ ହେଇ ଫୁଟେ,

ସୁନାର ଫସଲ ତା' ବୁକୁରେ ଲୋଟେ |

ପୂରୁବ ଆକାଶେ ଅରୁଣିମା ହସେ-

ଜନନୀ ମଥା ସିନ୍ଦୂର |

ଏ'ଦେଶ ଭାରତ ଜନନୀ ଆମର କିଏ ହେବ ତା'ର ତୂଲ ?

ଅମୃତ ସମାନ ତା' ପାଣି ପବନ ମାଟି ତା' ଅମୂଲ ମୂଲ |(1)


ମୌସୁମୀ ବାଆ ପଣତ ଉଡ଼ାଏ ,

ହିମାଳୟ ଶୋହେ ମୁକୁଟ ପରାଏ |

ଧନ-ଜନ ଭରା ଜନନୀ ଭାରତ-

ସଂସାର ଭିତରେ ସାର |

ଏ'ଦେଶ ଭାରତ ଜନନୀ ଆମର କିଏ ହେବ ତା'ର ତୂଲ ?

ଅମୃତ ସମାନ ତା' ପାଣି ପବନ ମାଟି ତା' ଅମୂଲ ମୂଲ |(ଘୋଷା)Rate this content
Log in