Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

ନିରଂଜନ ପଧାନ

Romance Tragedy


4.3  

ନିରଂଜନ ପଧାନ

Romance Tragedy


ଅଦିନ ବର୍ଷା

ଅଦିନ ବର୍ଷା

1 min 171 1 min 171

ଆଜି ପୂଣି ଏଇ ଅଦିନରେ ବର୍ଷା ,

ମନେ ପକେଇ ଦିଏ ମୋର ଅତୀତର ସବୁ ଅଭୁଲା ଗାଥା ।


ଦିନେ ତୁମ ସହ ମୁଁ ଭିଜୁଥିଲି ଏ ବର୍ଷାରେ ,

ଆଜି ଏକା ମୁଁ ଭିଜୁଛି ମୋ ଲୁହ ଧାରାରେ ।


 ତଫାତ୍ ଖାଲି ଏତିକି ?


ସେ ଦିନ ଖୁସିରେ ଭିଜୁଥିଲି ତୁମ ସାଥିରେ ,

ଆଜି ବି ଭିଜୁଛି ତୁମେ ହାତ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ପରେ।


ଦିନେ ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ପସନ୍ଦ ତୁମର ,

ଏ ଅଦିନ ବର୍ଷା ବୋଧେ ଆଜି କିଛିି ସନ୍ଦେଶ ଆଣିଛି ତୁମର ।


ଅଦିିନ ବର୍ଷାରେ ଆଉ କେବେ ଆସିବୁନି ମୋ ଜୀବନରେ ,

ତତେ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡିଯାଏ ଫୁଲେଇ ପ୍ରିୟା ପୁଣି ଥରେ ।

ଅଦିନ ବର୍ଷାରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୋର ରଖିଯା ,

ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରୁ ବର୍ଷା ତୁ ଲୋ ଫେରିଯା ।


ମୁଁ ମଲା ପରେ ବର୍ଷା ପୁଣି ଆସିବୁ ତୁ ଆଉ ଥରେ ଏକା ,

ମନେ ପକେଇଦବୁ ଫୁଲେଇ ପ୍ରିୟାକୁ ମୋ ମରଣର ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ।


ମୋ ମରଣ ଦେଖି ଖୁସିହବ ସିଏ ଦିନେ କହୁଥିଲା ରଡି ,

ତା ସପନ ଆଜି ସତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆଁ ଯାଉଛି ଛାଡି ।

                    ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆଁ ଯାଉଛି ଛାଡି ।


Rate this content
Log in

More oriya poem from ନିରଂଜନ ପଧାନ

Similar oriya poem from Romance