Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Niranjan Sahu

Inspirational

2  

Niranjan Sahu

Inspirational

ଆଉ କି ଫେରିବ ଭଲା

ଆଉ କି ଫେରିବ ଭଲା

1 min
90


ପିଲାଦିନ ସତେ କେତେ ଭଲଥିଲା    

ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଗଲା

ଏମିତି କଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଯେ

ବାହୁଡ଼ିବା ନା ନଧରିଲା ।


ଚିନ୍ତା ନଥିଲା କି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା

ଖୁସି ହିଁ ଜୀବନେ ଥିଲା

ଖେଳରେ ଖେଳରେ ଦିନ ବିତୁଥିଲା 

ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଗଲା ।


ମୁହଁକୁ ଟିକିଏ ସୁଖେଇ ଦେଲେ

ସବୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା

ଅଭିମାନ କରି ଟିକିଏ କାନ୍ଦିଲେ

ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲା ।


ନା ଅତୀତ ଚିନ୍ତା ନା ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା

ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ଥିଲା

ଖେଳରେ ଖେଳରେ ହସରେ ଖୁସିରେ

ସମୟ ପଳାଉ ଥିଲା ।


ବାପା ମାଆ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଭଳି

ମନକଥା ଜାଣୁ ଥିଲେ

ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ

ଅବେଳରେ ଦେଉଥିଲେ ।


ସୁନ୍ଦର ବୟସ ସୁନ୍ଦର ସମୟ

ସୁନ୍ଦର ମୟ ଥିଲା

ଖୁସିର ସମୟ ଖୁସିର ବୟସ

ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚାଲିଗଲା ।


ପିଲାଦିନ ସତେ କେତେ ଭଲ ଥିଲା

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇଲା

ସଭିଙ୍କ ଜୀବନେ ଥରେ ଆସିଥାଏ

ଆଉକି ଫେରିବ ଭଲା ।


Rate this content
Log in