Varsha Shidore

Abstract

3  

Varsha Shidore

Abstract

समाधानी मनाला पुन्हा पुन्हा समाधान देणारं....

समाधानी मनाला पुन्हा पुन्हा समाधान देणारं....

1 min
829


आयुष्याच्या या अखंड डायरीवर

कधी नुसत्याच रंगहीन रेघोट्या

तर कधी सुंदर क्षणांची रंगीन झालर

तर कधी नुसताच शब्दांचा प्रवास

तर कधी शब्दहीन आसवांचा पाऊस

उत्कंठेच्या खाईत कोरं अपूर्ण स्वप्न

मात्र पंख त्याला याच कोऱ्या आशेचे


डायरीचं प्रत्येक पान वेगवेगळं रंगवलेलं

तरीही असतं प्रवासातलं आपलंसं असलेलं

योग्य-अयोग्याचं ठिकाण अजून न सापडलेलं

चांगल्या-वाईटाला फक्त एक जागा मिळालेली

त्यांना सामोरं जाणारी अशी स्वप्नांची वाट

अपूर्णतेच्या पंखांना बळ देता येणारं अवकाश

शोधावं लागतं आपलं आपल्यालाच


त्या पानांवरची शाई पुसून जाईपर्यंत 

असतात ते जिवंत शब्द....पानावर साचलेले

पण ते पुसले तरीही मनावरचं दडपण नसतं पुसत

म्हणून शोधावं लागतं असं काहीतरी साधन

जे मनाला घालू शकेल समाधानाचे पांघरून

डायरीवरचं न पुसता जगायचं खरं करण्यासाठी

समाधानी मनाला पुन्हा पुन्हा समाधान देणारं....


Rate this content
Log in

Similar marathi story from Abstract