Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Amrut Shivaji Dalvi

Children Comedy Inspirational

1.3  

Amrut Shivaji Dalvi

Children Comedy Inspirational

मिशन साखर कारखाना भाग २

मिशन साखर कारखाना भाग २

2 mins
2.4K


"नको ! लई लांब हाय कारखाना !" बारकूने नेहमी प्रमाणे वाकडा पाय घातला .

"घुम्पट फिरवत जाऊया!" अन्या मान डोलवत म्हणाला .

"शर्यत लावूया ! शेवटी पोहोचल तो जिंकणार !" बाळू आपली जागा सोडून उभा राहून म्हणाला .

"आणि मधीच तहान लागली तर ? मधी नुसती शेतीच हाय !" विकू बरोबर बोलत होता . दोन गावांमध्ये फक्त शेतीच होती . आणि मुख्य म्हणजे त्या मधले अंतर आमच्या लहानग्या पायांसाठी खूपच होतं .

" म्हणून सांगलोय नको जायला!" बारकूने पुन्हा आपली नकाराची रीघ ओढली .

"कुणा - कुणाला अर्काच्या गोळ्या पायजेत त्यानं यावं . नको त्यानं घरी जावं !" मी सगळ्यांना उद्देशून म्हणालो ... पण माझी नजर बारकू कडे होती . " सांगा ! कुणाला पायजे ?"

"मल्ला !!!" सगळ्यांनी एकंच घोषणा केली .

" आजी बाईचा किल्ला !" मा‍झ्या उत्तरावर सगळे हसू लागले ...

माझ्याकडचे आणि विक्कूकडचे असे मिळून एकूण दोन रूपयांची वर्गणी जमा झाली ...

एका रुपयात सोळा अर्काच्या गोळ्या येत होत्या .

"एका रुपयात सोळा गोळ्या, तर दोन रुपयात किती, सांगा बरं ? " मी विक्कूला विचारलं .

" दोन सोळा !" विक्कू रूबाबात म्हणाला . विक्कूला पाढे पाठ होत नसत ... त्यामुळे त्याने स्वत:चे पाढे तयार केले होते . अकराच्या पुढचे पाढे तो असंच पाठ करत असे . " १२ एके १२ , १२ दुणे दोन १२ ,१२ त्रिक तीन १२...” आम्ही त्याच्या या पद्धतीला सात-बाराचा उतारा म्हणत होतो ... विक्कूला विचार करणं म्हणजे काय हे ठाऊकच नव्हतं . पण पठ्याकडं प्रत्येक गोष्टीचा निवाडा होता . प्रत्येक समस्येवर उत्तर होतं . एखादी गोष्ट आपल्याला जमत नाही म्हणून हिरमुसणे , या गावाचा तो नव्हताच .

आम्ही जवळच्या टक्केकरच्या दुकानात गेलो . सुध्या बसला होता आपल्या नेहमीच्या जाग्यावर . आम्ही त्याच्या कडनं अर्काच्या गोळ्या घेतल्या ... " सुध्या ! दिवसभर नुसतंच बसून कट्टाळा इत असलं नई ?" मी सुध्याची चेष्टा करत त्याला विचारलं .

" व्हय मग ! शाळा सुरु असली कि डी. एड. च्या पोरी बगून तरी वेळ जातोय ! " विक्कू मिष्कीलपणे म्हणत जोर-जोरात हसू लागला .

"पोरी बगतोय व्हय मी लेका ?" सुध्या भाबडेपणाचा आव आणत म्हणाला .

" न्हाई ! पोरीच तुला बघत्यात ! " विक्कू आपलं हसू आवरत म्हणाला .

सुध्या डी .एड. ला शिकायला येणार्‍या पोरी बघत दिवस काढतो असं विक्कूनीच मला एकदा सांगीतलं होतं . पण ते कितपत खरं होतं यावर शंकाच होती . एक मात्र होतं , डी .एड. ला शिकणाऱ्या पोरा-पोरींमुळे टक्केकरच्या सुध्याचं दुकान मात्र चांगलं चालायचं . कारण डी .एड. कॉलेजच्या आवारात एका सुध्याचं दुकान सोडलं तर काहीच नव्हतं .

भाग २ समाप्त ...


Rate this content
Log in