Abasaheb Mhaske

Romance

3  

Abasaheb Mhaske

Romance

मी उगाचंच...

मी उगाचंच...

1 min
16.9K


मी उगाचंच बघत बसतो तुझी प्रतिमा

किती तरी वेळ तासनतास ...

का कुणास ठाऊक होतात मला भास

तुझ्या असण्याचे ,नि तुझ्या हसण्याचे ....

मी आठवत बसतो उगाचंच...

ते मंतरलेले दिवस , ते हळवे क्षण

ते रुसवे - फुगवे , अन आनंदी जगणे

मन आजही मागते अजूनही ते अशक्य मागणे

मन असतेच स्वप्नात रमणारे ...

असह्य काल्पनिक विश्वात विहरणारे

मन असते चंचल , सैरभैर करणारे

कधी त्या सोनेरी क्षणांना उजाळा देणारे

कोण समजावणार या वेड्या मनाला...

गेलेले दिवस ,व्यक्ती उरतात फक्त आठवणींच्या रूपात

तुझ्याइतकं चांगलं कोणाला माहित असेल माझा मन ,

तेच मला पुन्हा- पुन्हा सांगत तू येणार म्हणून ...


Rate this content
Log in

Similar marathi story from Romance