Harshad Molishree

Classics Romance Tragedy

0  

Harshad Molishree

Classics Romance Tragedy

अरुल सरू...

अरुल सरू...

19 mins
2.4K


अरुल सरु…..

अरे ऐ अरुल लवकर… चल नाहीतर तुझी सरु निघून जाईन चल लवकर… धाव पटापट, हो अश्या आज खरच उशीर झालाय आज जर उशीर झाल आणि भेट नहीं झाली तर उद्या पासून college ला सुटी आहे चल पटापट…. काय रे अश्या तुझी वहिनी आज निघून गेली वाटतं..... यार नशीबच फुटक आहे माझं, मी ठरवलं होत रे अश्या आज काही ही करून सरूला.. माझं मनातला सांगेन पण इथं तर भलतंच झालं….

“ अरुल… गेल्या 3 वर्षापासून सरु वर जीवा भावाने प्रेम करतो पण नुसतंच सांगायला घाबरतो… , अविनाश उर्फ – अश्या…. अरुल आणि अश्या चि मैत्री अगदी लहान पणापासून आहे, चाळीत तर दोघांना चड्डी मित्र म्हणून ओळखला जातं….. अश्या खूप चांगला स्वभावाचं आहे… आणि मित्रा साठी कायम स्थिर थांबणारा….

“ सरु अगदी शांत आणि स्वाभाविक मुलगी “ …. अभ्यासात तर सरु नेहमी प्रथम स्थानावर….

“ वर्गात पहीला नंबर म्हणजेच सरु “ …. मित्र मैत्रीण तर सरु ला scholar म्हणूनच हाक मारायचे...

“ अश्या आणि अरुल ची मैत्री चाळीत नवें पण college मध्ये ही सुप्रसिद्ध होती “ …

12 HSC परीक्षेचा शेवटचा दिवस, अश्या आणि अरुल… त्यांचा मैत्री प्रमाणे दोघांना सेंटरही एक लागलं होता… मात्र सरु ला वेगळ सेंटर लागलं होत..

“ परीक्षा सुरु झाल्या त्या दिवसा पासून पटापट पेपर संपवून दोघ धावत सरु च्या सेंटर खाली येऊन थांबायचे व तीचा पाठलाग करत घरी जायचे “

“ पण आज काय नशीबच फुटक… अरुल चल आता घरी आई वाटं बघत असेल, हो चल अश्या “

अरुल आणि अश्या जसेचं मागे वळले… चक नजरेने एकमेकां कडे बघू लागले…. सरु त्यांच्या समोर ऊभी होती… “ आज मात्र उशीर झालं व्हय तुमा दोघांना, काय??…. सरु बोलली “ नाय सरु आम्हाला वाटलं की तू घरी निघून गेलीस… नाहींतर आमची गाडी तर वेळेवर आहे… हां थोडं उशीर झालं आज काय अरुल बरोबर ना…. अश्या बोलला… हसून!

“ नाही असा काही नही सरु…. अरुल घाबरूनच बोला थोडं…. “ हो, हो … राहू दे मला सगळंच महीत आहे… मीच काय तरी ठरवून आलीय आज … सरु थोडं रागात बोली “

“ अरे अरुल हीला तर सगळ माहित आहे… आता तर तुझी वाट आहे… तू गप अश्या.. कायही ही बडबडू नको कळलं ना, जरा मला अरुल सोबत बोलू देत…. सरु बोलली “

अरुल ला काय कळेना की नेमका काय करावे त्याला काय बोलायला सुचेना…. अरुल , मनातच विचार करू लागला… आज नेमकं काय पण होऊ देत पण ठरवल्या प्रमाणाने सरु ला आपल्या मनातलं सांगायलाच हवं…. , अरुल काय कुटल्या विचारात पडलास तू ऐकतोय्स का तू…..

“ I love youuuuuu…., सरु I love uhhhhhh…. “ सरु अरुल कडे रागाने बगू लागली, हे काय आहे अरुल मी …. मधीच अश्या बोला, अरे भावड्या तुझं तर वाटं घोळ झालं, अरे हि तर नाय म्हणते…. तुझी सारी मेहनत पाण्यात व्हय… अश्या गप तू…. तू आज काय मला बोलू देणार आहेस कि नाही… तुला आधीच म्हटलं ना बडबडू नकोस, जरा गप कि म…. सरु जरा रागात बोली……

“ सरु है बग मला नही महित कि हे चांगलं आहे कि चुकीचा आहे पण मी आज घरातून निगतांना मात्र एक विचार मांडून आल्तो मनात कि मी तुला हे नक्कीच सांगणार कि माझं तुझा वर प्रेम आहे, सरु तुला मी नही आवडतं तर चालेल मी मान्य करतो… पण तू माझं पाहिलं प्रेम आहे आणि तुला मी कधीच विसरणार नही “ …….

“ सरु बोली…. झालं अरुल माझं हि तुझा वर प्रेम आहे मी हि आज ठरवून आलती कि जर तू आज पण नही बोलास तर मी समोरून बोलेन… गेल्या 3 वर्षा पासून वाट पाहते कि कधी बोलशील पण तू…. तू कधी काही बोलाच नाही, आणि आज बोलास तर हे असं जा बोलू नको माझं सोबत मी नाही बोलत तुझा सोबत ….. असा म्हणत सरु तिथून निगुण गेलि ” ……

“ अरुल अरे अरुल…. अश्या जोर जोराने ओरडू लागला थांबावं तिला सरु चालीय...... पण अरुल मात्र तिचं कडे प्रेमाने एक तक बगत होता जे घडतंय मात्र त्याला एक स्वप्न वाटत होता…. तो सरु कडे एक टक पाहत होता…. थोडं पुढे गेल्यावर सरु हळूच वळली ….. आणि अरुल ला बगून हळूच गलातच हसली आणि धावत निगुण गेली…. हे पाहताच अरुल तर जणू कुठे आपल्याच धुंदीत हरवून गेला…..

“ ह्रिदयावर हाथ ठेवून अरुल लाजतच तिथं थांबून अश्या ला बोला… अश्या…. सरु हसली यार आणि उड्या मारत नाचायला लागला…. सोबत सोबत अश्या हि उड्या मारत नाचू लागला…. अरे setting , setting अग बाई माझं setting झालं…. अरे अश्या माझं setting झालं…… अरुल असा गाणं म्हणत अश्या सोबत नाचू लागला “…… अरुल खूप खुश होता एव्हडा कि त्याचा आनंद गगनात मावे ना.... तो सरु च्या विचारात हरवून गेला... असा वाटत होता त्याला.. कि आज पर्यंत अनोळखी होता पण आज, आज तिचा झाला.....

अरुल घरी.... आला बॅग टाकली बेड वर आणि आई ला हाक मारली.... आई जेवायला देना खूप भूक लागलीय... देते आधी सांग होतास कुठे तू... आज इतका उशीर कसा काय नेहमी तर लवकर येतो ना म आज कसा काय उशीर झाला .... अग आई ऐक तर आज शेवट चा दिवस होता ना college चा म गप्पा मारत बसलो होतो मित्रांसोबत.... बरं थांब देते जेवन... आई बाबा कुठे, बाबा अजून आले नही कामा वरून चल मी जेवन वाळते तू जेवून घे...

जेवन करून चांगला.... फ्रेश होऊन अरुल घरा बाहेर पडला... आणि इथून अश्या पण... आला.... काय अरुल आज तर मस्त छावा दिसतोय, सरु ना फिदा होणार आहे फुल तुझा वर... गपतो का तू.... अश्या व्ह असा ना लडकी मिल गयी तो अब दोस्त को भूल गया ना तू अरुल दोस्त दोस्त होता.... ए गप रे उगाच time pass करू नकोस... अरे अरुल मस्करी करतोय रे... हो ते माहीते मला....

अरुल आणि अश्या दोघ कट्ट्यावर येऊन बसले आणि गप्पा मारत होते... चाळीत एकूण 12 घर होते लायनीत त्याहून अरुल दुसऱ्या घरात रहायचा व सरु सात्यवा घरात..... चाळी चा समोर एक खुल मैदाना आहे व त्याला लागून एक कट्टा आहे... इथं बसल्या वर इथून सरु चा घर अगदी समोर दिसायचा....

आता अरुल वाट बगू ला कि हि कधी घरा बाहेर येईल .... वाट बगत संध्याकाळ झाली पण सरु काय घरा बाहेर येई ना... अरुल बस्स कि रे आता चल ना काय इथं कधी चा आपण बसलोय ती नही येत आहे तोवर चल ना बाहेर जरा एरिया चा फिरून येऊया.... थांब रे अश्या तूला नही कळणार मला एक नजर सरु ला बागाव असा वाटाय... येईल ती.... येईल....टाक्यात अरुल ची नजर पडली सरु चा घरा कडे..... सरु हळूच घरा बाहेर आली... हातात बाजाराची पिशवी आणि सोबत तिच्या मामी ची छोटी मुलगी तिला घेऊन अरुल चा समोरून निगुण गेली... थोड पुढे जाऊन... पाटी वळून पाहिलं आणि अरुल ला बगून गलातच हसली ..... अरुल पण तिचा मागे मागे चालू लागला.... व अश्या पण अरुल सोबत चालू लागला....

सरु पुढे चालत होती व अरुल आणि अश्या तिचा मागे मागे... चालत होते, बाजारात पोचले टिगही.... सरु ने बाजार घेतली व अरुल तसाच तिच्या मागे मागे फिरत होता... सरु हि मुदाम पूर्ण मार्केट फिरत होती... सग समान घेतला व घरी जाण्या साठी सरु निघाली... जाताना सरु च्या मामी ची मुलगी बोल्ली " ताई ताई मला chocolate हवी आहे "

सरु मांगे वळली आणि जशीच मांगे वळली अरुल तीला बगून थांबला.... सरु बोली हो चुटकी चल हे दादा आहेत ना ते तुला chocolate घेऊन देतील... काय दादा घेऊन द्याल ना ??? अरुल सरु कडे प्रेमाने बगत बोला, अश्या जा जरा समोरून एक chocolate घेऊन ये... हां आणतो थांब... " अरुल बोला सरु ला.... अजून राग नही का गेला तुझा .... sorry ना, अरुल मी तुझा वर रागावले नाहीच आणि हां तू Sorry

बोलू नकोस मला... नही आवडतं तू मला sorry बोलेल नको बोकुस... बरं नही बोलत म तुला काय आवडत.... chocolate हे घे अरुल... आलास तू, हो आलो आणि हे घे chocolate... हे घे चुटकी म्हणनत ते अरुल ने चुटकी ला दिलं... व सरु ला विचारलं... आणि तुला काय हवं आहे... सरु बोली आता तू भेटलास ना अजून काय नको मला माझासाठी हेच बस आहे.... हे ऐकून अरुल खूप लाजला.. सरु बोल्ली चल मी जाते उशीर होतंय बोलत जायला लागली.... तेव्हाच अरुल ने पाठून हाक मरून सरु ला विचारलं परत कधी भेटशील ..... ?? लवकरच म्हणत सरु निगुन गेली.....

"अश्या आणि अरुल पण घरी निगुन आले".....

घरी आल्यावर ... बाबा अरुल ला बोले काय रे... कुठे होतास काय नाही बाबा अश्या सोबत होतो बाहेर गप्पा मारत बसलो होतो... नुसतं गप्पाच मारा... पेपर कसा होता आज चा.. ?? हो बाबा छान होता चांगला गेलं पेपर... बरं आता पुढे काय म ... 12 नन्तर, काय नाय बाबा निकाल तरी लागूड्या त्या नन्तर म college..... पुढे continue करायचा आहे मला 13 वि, बरं जा हाथ पाय धुऊन घे... आणि बस हो बाबा....

अरुल बसलाच होता कि अचानक त्याने अवाज ऐकलं... " काकू आहात का घरी , हो आहे ये आत... अरुल ची आई बोली... अरुल ने बघितलं तर सरु आलती... दोघ एक मेकांना बगतच होते कि तितक्यात... अरुल ची आई हां बोल गं काय झाला... अव काय नाही काकू ते थोडं अद्रक हव होत मी विसरली आणायला... बाजारातून बरं थांब मी देते आणून... हा.... जशी अरुल ची आई आत गेली सरु हळूच बोली अरुल ला एक ना.... मागे येऊन भेट मैदान चा पाटी... तितक्यात हे घे ग बाई अद्रक... हा घ्या काकू.. चला येते हां मी... म्हणत अरुल कडे बगून हसत सरु निगुन गेली...... व अरुल पण लगेच आई ला बोला आई येतो मी.... बाहेर जाऊन जरा म्हणत मैदानाचा मांगे आला... येऊन बगतो तर सरु तिथं थांबली होती... अरुल तिच्या बाजूला जाऊन थांबला... आणि बोला.....

" चांदणी हि रात... हातात असो तुझा हाथ...... जीव जाई गुथुन तुझ्या प्रेमात आज ".....

"हे ऐकताच सरु लाजून अरुल कड़े पाहू लागली.. wahhhh खूप छान शायरी करतो तू... आवडली मला..." आणि मी....?? हो, हो तू हि आवडलास.....

आज तुला पाहिलं न आपोआप शायरी शिकलो... अच्छा.......

" मला शायरी आणि कविता करणं खूप आवडतं सरु पण... मी कधी कोना समोर केली नही.. आज तुला इथं पाहताच तोंडातून शब्द आपोआप फुटले... " अच्छा! हो सरु....

"सरु तू खूप आवडतेस मला.... हो अरुल तू हि मला खूप आवडतो... आणि इथं हेच सांगायला तुला मी बोलावलं आहे काय सरु... तेच जे तू दुपारी मला बोलास ना.... हो पण काय" ??? थोडं वेळ शांत थांबून सरु ने मान वर केली व अरुल च्या डोळ्यात बगू लागली.... व काही क्षणा नंतर हळूच बोली.....

"अरुल I Love U...... सरु खाली मान टाकत लाजूनच बोली... आणि अरुल तर नुसताच हे ऐकून वेळा झाला... सरु चा हाथ पकडून नाचायला लागला.... I love u to सरु बोलत प्रेमाने उत्तर दिला अरुल ने...."

थोडा वेळ गप्पा मारल्या नन्तर सरु बोली अरुल.. बरं ऐक उद्या मी गावाला चालीय थोड्या दिवसाने येईन... अरुल उदास होऊन बोला लगेच गावाला... चालीय... " हो शोना "... म्हणत सरु ने प्रेमाने उत्तर दिला... व अरुल हि प्रेमाने बोला बरं " शोना " जा... आणि लवकरच ये...हो लवकरच येईन मी... तुला तिथून कॉल करेंन मी.... हो चालेल कर.... bye शोना बोलून सरु तिथून निगुण गेली..

अरुल थोड वेळ तिथंच थांबला.... व नन्तर घरी निगुण आला.........

दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी.... सरु चा कॉल आलं... अरुल ने फोन उचल... हा शोना बोल.... भेट ना आता कालच्याच जागेवर.... बरं येतो... हो ये म्हणत सरु ने कॉल कट केला....

अरुल घरातून निगाला व मैदानाचा इथं जाऊन... थांबला, पाटून सरु अली... सरु ला पाहताच अरुल तर तिला बघतच रहायला.... आल्या सकट सरु बोली शोना कशी दिसते मी... 2 minute अरुल सरु ला असच बगत बसला.... आणि मग प्रेमाने... हळू स्वरात बोला......

"स्वप्नं सारखी सुंदर.... फुला सारखी छान.....

लाज तुझा चेहरा वर शोभून दिसे आज.... "

सरु लाजून बोली wahh शोना.... खूपच छान खरच पडेन मी आता.... अरे शोना मी आहे ना असा कसा पडू देणार मी तुला... हो शोना नाहीच पडू देणार तू... खूप सुंदर दिसतेस आज खरच...... बस शोना अजून किती तारीफ करशील बरं ते सोड मी काय म्हणते, बोल ना काय बोलतेस, हां बोलते कि शोना... धीर धर ना जर ...... मी ना, हा तू ना काय शोना,...

शोना मला बोलू देना सरु मी तेच वाट पाहतोय कधी बोलशील अरे बोलते ना... अस करणार... नाही शोना बोल तू बोल.... हा बोलते मी आज गावाला चालीय ना म म्हटलं गावाला जायचा आधी तुला एकदा भेटून जाते मनाला आराम मिळेल...

मस्त वाटाय खूप आनंद होतंय पण मन उदास आहे कि तुझा कडून लांब जातेय पण... काय जाव लागणार,

हो शोना जा आणि लवकरच ये... मी इथंच वाट बघेन तुझी... हो शोना.. लवकरच येईन मी तुला ना मेसेज करेंन आणि जमलं कि फोन करेंन....

बरं जाते मी उशीर होतय... शोना जाते मी लवकरच भेटू..... शोना, हा सरु बोल... सरु ने अरुल ला आपल्या मितीत्त घेतलं... अरुल दचकला... सरु कोण बघेन आपल्या... म्हणत लांब झाला... सरु लगेच तिथून निगुण गेली....अरुल थोड वेळ तिथंच थांबला... आणि सरु ला... जाताना बगून म तिने जेव्हा त्याला मितीत्त घेतलं तो क्षण आठवून खुश झालं... आणि हसू लागला... थोडा वेळ थांबून... अरुल घर निघून आला...

अरुल ला... आज काय झोप लागेना नुसतं सरु चा विचारात मोबाईल मध्ये गाणे ऐकत होता... तितक्यात मेसेज ची रिंग वाजली .... बगतोय तर सरु चा मेसेज... जास्त वेळ जागा राहू नकोस... शोना झोप आराम कर.... "Good night.. take care " मेसेज वाचताच अरुल खूप खूष झाला... परत अरुल ने हि जवाब मध्ये सरु ला Good night... take care मेसेज पाठवला व झोपला ".........

सकाळी जसा अरुल उठला... सग्यात आधी मोबाइल मध्ये बघितल सरु चा मेसेज आलाय कि नही... बघितला तर मेसेज नव्हता... अरुल ने Good morning... मेसेज केलं... व उठला...

दुपारी अश्या आलं घरा बेहेरूनच अरुल ला हाक मारली... अरुल, हाक ऐकून अरुल लगेच घरा बाहेर आलं व दोघ जाऊन कट्ट्यावर बसले...

अरुल ने त्याचा आणि सरु मध्ये झालेला कालचा संवाद पूर्ण अश्या ला.... सांगितलं, दोघ तिथं गप्पा मारत बसले होते... पण अरुल च अर्ध लक्ष मात्र मोबाइल वर होता... कि सरु चा कही कॉल मेसेज आला का....थोडं वेळ गप्पा मारून डोगही आप आपल्या घरी निगुण गेले.... आज अरुल ला करमत नव्हतं..... संध्याकाळी अरुल मैदानाचा पाटी जाऊन बसला... तिथं जाऊन सरु च्या विचारात गुंथला... तेव्हाच तिथं अश्या आला... काय रे भावड्या कधी चा शोधतोय मी तुला... आहेस कुठे तू, हे काय इथं, मी इथं बस्लोय... हा ते बरोबर पण इथं काय करतोय चल कि आपल्या कट्ट्यावर तिथं जाऊन बसूया.... नही इथंच बस... मला माहीतेय सरु ला काल इथं भेटला होतास म्हणून इथं बसला आहेस ना तू .... हो रे भावा, आठवण येते ना रे तुला सरु ची... हो अश्या खूप आठवण येते... अजून 2 दिवस झाले मनातलं तिला सांगितलं... आणि आज ती गावाला... आहे ती कु करत असेल... तिला पहावंसा वाटाय... काय करू???

आज दिवस भर तिला पाहिल नाही मी बोलो पण नाही, मनात कसा तरी तळमळ होतंय.... असं व्ह.. पक्का आशिक झाला आहे यार तू... अरे तू काळजी का करतो हे बग भावा तू टेन्शन का घेतोय फोन येईन कि... तिचा नाहीतर तू कर... नको ती समोरून करेंन तिने सांगितलं मला... बरं....असूदेत... थोड्या वेळ नन्तर मोबाईल ची रिंग वाजली... मोबाईल बगताच अरुल खुश झाला... सरु चा फोन होता... अश्या बोला... भावा नन्तर मजा घे आधी फोन उचल, हा... अरुल ने फोन उचला....

"हॅलो शोना... काय करतोय माझा शोना.... काय नही शोना.. तुझा फोन चीच वाट पाहत होतो... तुझं अवाज ऐकलं बरं वाटाय आता.... मला हि शोना... खूप मस्त वाटाय... तुला माहीतेय मी ना इथं गची वर येऊन बोलते तुझासोबत... इथुन ना आभाड किती सुंदर दिसतंय... चंद्र पण बग किती छान दिसतोय...

आणि त्याऊन भारी मी तुझासोबत बोलतेय लपून लपून... मस्त वातय शोना.... अच्छा, हो शोना मग काय सवाल ?? नही शोना कशी आहेस तू ठीक आहेस ना... जेवलीस का तू ... हो मी ठीक आहे नही जेवायचं आहे अजून.. तू कसा आहेस जेवलास ... नही अजून जेवायचं आहे आणि मी हि ठीक आहे सरु.... तुला महितेय सरु जेव्हा ना तू प्रेमाने शोना बोलते ना खूप मस्त वाटं यार... अगदी " special " असल्या सारखा... अरे वाटं काय आहेसच तू स्पेशल मला हि जेव्हा तू सरु बोलतो ना खूप आवडतं मला... हो सरु, अरुल बोलत बोलत शांत झालं सरु बोली हॅलो अरुल काय झालं बोलना...अरुल बोला हो शोना बोलतोय ना ह्या शांत वातावरण ची मज्जा घेतोय तू पण जरा ह्या शांत वातावरण ला बग त्याची जाणीव कर.... shhhhhhh हो अरुल.... hassssssh

"चमक भरी हि चांदणी आणि चमकती हि रात...

मनात तुझा भास आणि सोबती न तुझा साथ...

हेच तुझा प्रेम कि सोबत आहेस तू माझा आज...

लांब असूनही आहेस मनाच्या पास.... "

है ऐकतच सरु प्रेमाने हळूच स्वरात बोली.... love u so much shonaaaa... व ... थोडं वेळ बोलून... म सरु ने फोन ठेवला व अरुल आणि अश्या घरी निगुण आले...

दिवस असेच जात राहिले रोज संध्याकाळी सरु चा फोन यायचा व... डोग मस्त प्रेमाने हसत हसत एक मेकां सोबत बोलायचे... आपल्या बोलण्यात डोग इतका रमून जायचे कि... जणो जगात कोण दुसरा नाहीच आहे....

ऐक दिवस अरुल मैदानाचा इथं एक झाडा खाली पाठ करून... बसला होता स्वतः बोलत होता...

" एक क्षण येऊन दे साथ मला....

एक क्षण दे हातात हाथ माझां....

दर क्षण जाई पाहता वाट तुझी.....

एक क्षण दे श्वाश्वत श्वास माझा...

एक क्षण येऊन दे साथ मला....

क्षण भरची आहे मर्जी माझी...

बस एक क्षण ची आहे अर्जी माझी...

एक क्षण समोर येना माझं..

मितीत्त तुझा घे ना मला....

आत क्षण भर नहि राहावत.... बस

एक क्षण येऊन दे साथ मला ".........

"अरुल एक क्षण नही... माझं जीवन चा प्रत्येक क्षण... क्षण तुझा आहे,आपल आहे...... अरुल हे ऐकताच उठला व वळून बगतो तर... सरु समोर थांबलिय... सरु ला बगताच अरुल चे मन भरून आले... व सरु चे डोळे हि भरून आले..... दोघ शांत थांबून बस काही ना बोलता एक मेकां कडे पाहू लागले..... जणो आज ते नवे पण त्यांची नजर बोलतेय... काही क्षण नंतर स्वस्त होऊन अरुल बोलायला... गेला तितक्यात सरु ने त्याला आपलं मितीत्त भरून घेतलं...

दोघ थोडं वेळ नन्तर एक मेकांना पाहत होते तेव्हा अरुल बोला.... खूप उशीर केलस यायला शोना.... हो शोना आता नही जाणार कुठे मी बस तुझासोबतच राहणार मी... love uhh so much.... शोना.... love uhh too... सरु.....

कधी आलीस तू गावरून.. आताच अली जशी घरी पोचली तशी तुला भेटायला इथं आली... मला माहित होता तू इतच माझी वाट पाहत अशील.... हो सरु रोज इतच बसून तुझी वाट पाहत असतो.... थोडं वेळ बोलून.... व दोघ थोड्या वेळ नन्तर घरी निगुण आले....

आता रोज असच सरु आणि अरुल भेटू लागेल इथं... अरुल सरु च प्रेम हळू हळू पूर्ण चाळीत पसरलं... चाळीत ल्या सर्व मुलं व मुलींचा नावा वर बस एकाच नाव अरुल सरु.....

त्यांचा प्रेम दिवसां दिवस चाळीत चर्चित होऊ लागलं..... व दोघांच एक मेकां वर प्रेम वाडू लागलं...

हीच चर्चा एक दिवस त्यांचा घरा पर्यंत... पोचली....

आज result कळले सरु,अरुल व अश्या पास झाले... नेहमी प्रमाणे सरु या वेळी हि 1 नं ने उत्तीर्ण झाली...

सग चांगला चालू होतं... पास झाले म्हणून सरु आणि अरुल पण खूप खुश होते... आज त्याने ठरवल्या प्रमाणे celebrate करण्या साठी टिगही... भेटले व celebrate करत होते...

" त्याच वेळी सरु च्या काकाने सरु ला... अरुल सोबत हाथ पकडून चालताना पाहिलं".....

सरु खूप खुश होती घरी पाऊल ठेवताच बाबा ने तिला... विचारलं कुठे होतीस... सरु चे बाबा खूप रागात होते... सरु ने सहज सांगितलं बाबांना... बाबा सांगून गेलते ना आम्ही सगे मित्र मैत्रीण... Pass झालो म्हणून celebrate करतोय.... तेव्हाच आई ओरडली "सरु हे काय आहे हेच शिक्षण दिलंय का आम्ही तुला... हे साग काय आहे आणि कधी पासून चालू आहे"... सरु ला काय सुचत नव्हतं पण एव्हडा मात्र सरु ला कळल कि घरी अरुल बद्दल कळलं ... सरु खूप घाबरली होती कि आता काय होणार... "आई बोली सरु बोलशील काय... सरू ची आई रडत होती व आई ला बगून सरु हि रडायला लागली... बाबा हि खूप टेन्शन मध्ये होते... शांत डोक्यावर हाथ ठेवून बसले होते... सरु ची आई सरु ला खूप ओरडली... काकांनि पहिला तुला त्या पोरा सोबत सरु... तू त्या पोराचा हाथ पकडून चालत होतीस"...."तू शांत हो.. सरु चे बाबा सरु चा आई ला.. म्हणाले अव काय शांत बसू... मी आताच जातो त्या मुलाचा घरी"..... सरु काहीच बोलू शकली नही... सरु खूप रडत होती... उत्तीर्ण झाले याचं आनंद एका जागी व घरात कळलं याचा दुःख एका जागी... सरु ला कही काळे ना... कि काय करावे...

इथं सरु चे बाबा... अरुल च्या घरी आले... अरुल चे बाबा... " अरे या राव कसा काय आज सरु उत्तीर्ण झाली व्ह.. गुणी आहे मुलगी तुमची या वेळी हि प्रथम आलीय अभिनंदन".... "हो तुमचं अभिनंदन तुमच्या जवळ ठेवा... कुठे आहे तुमचा लाडका... समजून ठेवा त्याला माझा पोरीच्या पाटी लागलाय.... त्याला सांगा माझं मुलीचा नदीत लागू नये".....

हे ऐकताच अरुल चे बाबा...बोले " राव एका आधी तुम्ही आत या बसून मला... सांगा काय झालाय... "

सरु च्या बाबाने अरुल च्या बाबांना व आई ला... सग सांगितलं व त्यांचा कडून हे खात्री करून.... घेतली कि अरुल आता सरु ला भेटणार किंवा बोलणार नही... आणि सरु चे बाबा घरी निगुण आले....

अरुल जसा घरी आला... बाबाने त्याला हाक मारली अरुल कुठ गेलतास... बाबा बाहेर होतो मित्रांसोबत.... बरं जेवून घे मग मला आणि तुझा आई ला... तुझासोबत बोलायचं आहे.... बाबा काय झालं आज घरात येवडी शांतता का आहे मी आज पास झालो बाबा तुम्ही खुश आहात ना... हो बाळा खुश आहे मी आई काय झाला काय तरी झालंय वाटं... ऐकलंस ना बाबा काय म्हणाले जेवून घे आधी... बरं आई ...... अरुल विचार करू लागला... नेमकं त्याला कडे न कि झालाय काय... त्याच विचारात जसा तसा जेवून... त्याने बाबांना विचारलं... बाबा काय झालय... अरुल चे बाबा बोले... "अरुल एक मी तुला काय सांगतोय... लक्ष देऊन एक, हो बाबा ऐकतो... अरुल तू माझं ऐकुणाता ऐक मुलगा आहे..

तुला कोण काय बोलणार किंवा कोण तुझाबद्ल काय बोलेल हे मला व तुझा आई ला.. नही आवडत, बाळा मुलीसोबत फिरणं फक्त प्रेम नसतं... खरं प्रेम त्या मुली मिळवण्या साठी आपण चांगल्या मार्गा वर चालून कसा यश मिळवतो.... हे असतं खरं प्रेम... मी जास्त काही नही बोलत पण... एव्हडेच कि मी आणि तुझा आई ने हे ठरवलं आहे... आज नंतर तू सरु ला कधी भेटणार नाहीस, सरु सोबत तू बोलणार नहीं बस.... बाबा पण झालं काय... हे बग अरुल, सरु च्या बाबांना मी... वचन दिलाय आणि तिच्या बाबांना हि खात्री दिली आहे कि... या पुढे सरु ला तू नजर वर करून नही बगणार..... बाबा माझं एका

तरी... अरुल बस जस बाबा बोले तसच करायचं बस... आई रागात बोली... व अरुल या पुढे काय बोलू शकला नाही...

अरुल जाऊन बेड वर झोपला... झोप तर काय लागे ना... अरुल विचारात गुंथला होता मात्र सरु ची काय हालत असेल ती जेवली असणार कि नहि.. तिचे बाबा काय बोले असणार तिला... पूर्ण रात्र अशीच

निगुण गेली... व तिथं सरु ची हि तशीच अवस्था होती सरु जेवली हि नव्हती... व सरु चे आई बाबा सरु सोबत बोलतहि नव्हते... पूर्ण रात्र सरु ने रडत व अरुल चा विचार करत.. रात्र कडून टाकली...

दुसऱ्या दिवशी... अरुल अश्या ला... भेटला व त्याला काल जे सग घडलं ते विस्तार पूर्वक सांगितलं... अरुल ने अश्या ला... सांगितलं कि मला एक दा सरु ला बगायच आहे... पण हे शक्य नव्हतं..... रात्र न दिवस असेच गेले... अरुल ना धड कोणासोबत बोलतोय न... धड जेवतोय... दिवस.. दिवस भर बस मैदानाचा मागे झाडा खाली बसून असतो... या विचारात कि कधी तरी तिथं सरु येईल....

एकाच चाळीत रहायचे म्हणून एक मेकांना बगण शक्य होता पण... अरुल ला सरु सोबत बोलायचं होत... आणि तो दिवस हि आला... जेव्हा इतक्या दिवस नन्तर आज अरुल सरु ला... भेटू शकतो...

आज College चा पाहिलं दिवस... सरु College साठी निगाली... अरुल रस्त्यात सरु ची वाट बगत थांबला.. होता... सरु ला बगताच तो सरु समोर आला... व प्रेमाने बोला " सरु कशी आहेस... माझी शोना... खूप दिवसाने बगतोय तुला... आज मन भरून तुझं सुंदर चेहरा बगणार मी... या चेहरा ला... मी माझ्या मनात lock करून ठेवेन..." अरुल अस हसत प्रेमाने बोला... पण सरु खाली मन टाकून थांबली होती... व काय ना बोलताच तिथून जाया लागली... तेव्हा अरुल ने सरु ला हाक मारली... सरु काय तरी बोल सरु काय नही होणार, आपल्या पालकांना आपली काळजी आहे... म्हणून तेही त्यांच्या जागेवर बरोबर आहे तू घाबरू नकोस... मी आहे ना तुझासोबत सरु सग ठीक होईल.... जे होतं ते सग चांगल्या साठीच होतं...

पण सरु ने काय जवाब नही दिला व तिथून रिक्षात बसून निगुण... गेली व अरुल सरु ला... हाक मारत तितच थांबून.... राहयला सरु सरु... एक ना शोना एक ना... बोलत अरुल च्या डोळ्यातून... पानी निगुण

आलं... , सरु सरु..... शोना थांब ना....

अश्या ने अरुल ला.. सावरलं व समजवून... college ला... घेऊन आला... अरुल चा मन कुठेच लागत नव्हतं सरु ला... कस मंवैचा बस हाच विचार त्याचा... डोक्यात चालू होत...

तेव्हाच अश्या ने अरुल सांगितलं... की थांब... मी येतो जाऊ नकोस कुठे इथंच बस... व तो निघून... गेला... काही वेळानंतर तो परत आला व अरुल ला बोला... "मित्रा काळजी करू नकोस.. मी सरु च्या मैत्रीण ला... भेटून आलोय व तिने मला... सांगितलंय की ती सरु ला.. College च्या पाठी घेऊन येईल.... College सुटल्या वर जाऊया... अपण".... तेव्हा जाऊन अरुल च्या जिवात जीव आला.. अश्या बोला अरुलला... भावड्या आता तरी हस जरा... व अरुल थोड गालातल्या गालात हसला...

अरुल आणि अश्या सरु ची वाट पाहत College च्या मागे... येऊन थांबले होते... थोड्या वेळ नंतर सरु ला येताना बघून अरुल.... चे हाथ पाय थरथरायला लागले... मनात कसा तरी होत होत त्याचा... अरुल मी आहे बिनधास्त बोल काय बोलायचं ते टेन्शन घेऊ नकोस बोल तू All the best.. भावा, अश्या अरुल ची हिम्मत वाढवत बोलला...

सरु अरुलच्या समोर येऊन थांबली व दोघ शांत थांबले... काही न बोलता... दोघ बस ऐकमेकांना बघत होते बस, थोड्या वेळानंतर अरुल ने सरु चा हाथ पकडला, सरुने हात झटकला व वर बघून म्हणाली अरुल मला विसरून जा... विसरून जा मला... विसरून जा... विसरून जा........................................... To Be Continue


Rate this content
Log in

Similar marathi story from Classics