Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sandhya Kadam

Classics

4.0  

Sandhya Kadam

Classics

शोध माझा

शोध माझा

1 min
241


कालचा सोबती आज मी शोधते

गोठल्या भावना मी पुन्हा शोधते


टोचरे बोचरे शब्द ही पारखे

सोसल्या यातना मी पुन्हा शोधते


 थांबले भेटणे खुंटले बोलणे

 संपल्या वेदना मी पुन्हा शोधते


गुंतले भाव जे सोडले मोकळे 

तोडल्या शृंखला मी पुन्हा शोधते


स्वप्न बघ कालचे मखमली साजिरे

त्यातल्या जाणिवा मी पुन्हा शोधते


कालचा सोबती आज मी शोधते

गोठल्या भावना मी पुन्हा शोधते


टोचरे बोचरे शब्द ही पारखे

सोसल्या यातना मी पुन्हा शोधते


 थांबले भेटणे खुंटले बोलणे

 संपल्या वेदना मी पुन्हा शोधते


गुंतले भाव जे सोडले मोकळे 

तोडल्या शृंखला मी पुन्हा शोधते


स्वप्न बघ कालचे मखमली साजिरे

त्यातल्या जाणिवा मी पुन्हा शोधते


Rate this content
Log in