Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sonam Thakur

Romance

4.3  

Sonam Thakur

Romance

सैराट

सैराट

1 min
41


ओढ लागली फक्त तुझ्या सोबतीची

संसार आपला नव्याने थाटायचा आहे

तुझ्यासवे सैराट होऊन

पुन्हा एकदा जगायचं आहे

बेधुंद मन होऊनी बेभान

मुक्त हवेत श्वास मला घ्यायचा आहे

तुझ्यासवे सैराट होऊन

पुन्हा एकदा जगायचं आहे

विरहाचे हे क्षण आणखी न सोसवे मना

तुजसमीप येऊन मनीचे गुज सांगायचे आहे

तुझ्यासवे सैराट होऊन

पुन्हा एकदा जगायचे आहे

मुसळधार बरसणाऱ्या पावसाच्या धारेत

ओलेचिंब होऊन मला भिजायचं आहे

तुझ्यासवे सैराट होऊन

पुन्हा एकदा जगायचे आहे

तमा न मजला स्वार्थी या दुनियेची

तूच आहेस माझा अभिमानाने सांगायचं आहे

तुझ्यासवे सैराट होऊन

पुन्हा एकदा जगायचं आहे

तुझ्यासवे सैराट होऊन

पुन्हा एकदा जगायचं आहे


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance