Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

SAMRUDDHI LANGADE

Romance

3.8  

SAMRUDDHI LANGADE

Romance

रोज रात्री ताऱ्यांच्या जगात

रोज रात्री ताऱ्यांच्या जगात

1 min
11.5K


रोज रात्री ताऱ्यांच्या जगात

पुन्हा नव्याने गुंतून जाते 

तुझ्या आठवणी स्मरताना

का नकळत गुंतून जाते 


अलवार वाऱ्याची झुळूक 

जणू तुझीच साद वाटते 

रातराणीच्या गंधात उगा

का नकळत गुंतून जाते 


उमललेल्या या भावनेला 

लाजेची त्या सोबत लाभते 

एकत्र व्यतित क्षणांत पुन्हा

का नकळत गुंतून जाते 


ताऱ्यांच्या सुरेख छताखाली  

मन तुझ्यासवे विसावते 

नाते आता घट्ट विणताना 

का नकळत गुंतून जाते               Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance