Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

SAMRUDDHI LANGADE

Romance

3  

SAMRUDDHI LANGADE

Romance

तू पाठवलेला पाऊस

तू पाठवलेला पाऊस

1 min
12K


तू पाठवलेला पाऊस 

तुझा निरोप घेऊन आला 

अल्लड त्या सरींनी मग 

तुझ्या आठवणींचा मेळ घातला 

गरजणाऱ्या त्या मेघांमधुन 

तुझी साद ऐकू आली 

सरींसंगे मग त्याने 

नवीन ताल रचली 

ओघळणाऱ्या थेंबांसवे 

अश्रुंनीही वाट मोकळी केली 

मातीच्या सुगंधात मग 

तू दिलेली चाफेकळी स्मरली 

स्मितहस्य चेहर्यावरील 

दिसेल का रे तुला?

अंतरीच्या भावनेची साद 

ऐकू येईल का रे तुला?

मनसोक्त त्या पावसात 

बेधुंद नाचल्या सरी 

तोड़ूनी बंध सारे धावशील 

अन् नजरेसमोर तू, हीच आस उरी  

पाठवल्या प्रीतलहरी पावसासवे 

हरकुन नको जाऊस 

मनाच्या गाभार्यात साठला 

तू पाठवलेला पाऊस 

          


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance