Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sugandha Ghude

Inspirational

3  

Sugandha Ghude

Inspirational

फुलपाखरू

फुलपाखरू

1 min
612


कधी या फुलावर तर कधी त्या फुलावर.. उडणारे ते फुलपाखरू...           

छोटी छोटी रोपटे, भासे त्याला जणू कल्पतरू.. 

 

झेप त्याची छोटी जरी, पण ती समाधानाची..          

कसलीच नाही अशा-अपेक्षा नवल त्याला आपुल्याच आसमंताची..  


किती क्षण जीवनाचे, पर्वा नाही त्याला...              

क्षणाक्षणात आनंदाची उधळण हाच ध्यास त्याच्या मनाला...


जीवन त्याचे सुंदर, अनमोल ज्ञान देणारे..        

स्वच्छंदपणे जगू या, धडे हे मनावर गिरवणारे...

 

देतो आनंद सर्वांना निरनिराळ्या रंगांचा, 

रोम रोम देतो सुख कोमल त्याच्या अंगाचा...          


मनसोक्त घेतो आस्वाद, मौल्यवान जीवनाचा..             

किती नाही कसे जगलो हाच संदेश त्याचा...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational