Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Anupama TawarRokade

Romance

3  

Anupama TawarRokade

Romance

मन माझं रीत व्हावं

मन माझं रीत व्हावं

1 min
85


मन माझं रीत व्हावं

तुझ्यासमोर ओसंडून व्हावं

नजरेतून व्यक्त व्हावं

श्वासावरती डोलावं


स्पर्श व्हावा बोलका

डोळे व्हावेत बंद

मन माझ रीत व्हावं

तुझाच लागावा छंद


व्यक्त व्हाव्या भावना

न बोलता ही काही

खूप काही बडबडावं

कारण नसतांना काही


मैफील असावी तुझी माझी

स्पर्धा व्हावी बोलण्याची

शब्द ही अपूर्ण पडावे

रंगत चढावी हारण्याच


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance