Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Shobha Wagle

Tragedy

3  

Shobha Wagle

Tragedy

लेक लाडकी

लेक लाडकी

1 min
560


 लेक माझी सोनुली लाडकी

प्रेमाने लाडाने वाढवली

शिक्षणाने ज्ञानी ती बनली

लग्नाची झाली की परक्यास 

देऊनी मी एकटी पडली.....१


पहिली बेटी धनाची पेटी

म्हणतात सारे नातलग

लाडात वाढवुनी परकी

करतो एका लग्न क्षणात

आईबाबांची ती लाचारकी......२


कन्यादान करण्याच्या वेळी

किती होत असे तगमग

एक आईचा जीवच जाणे

रीत परंपरा ती पाळतो

नको वाटते दान करणे.......३


लेक लाडाची होई पाहुणी

अजब जगाची रीत आहे

मुलगा मुलगी समानता

मग ह्यात नको का बदल

थोडीसी रीत ती बदलता.!.....४


नवे तंत्रज्ञान वापरतो

आता बदला थोडे विचार

बुरसटलेल्या परंपरा

सोडून देणे ह्यातच हीत

अन् ह्या लाडलीस सावरा......५Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy