The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Supriya Devkar

Romance

3  

Supriya Devkar

Romance

का वाटावे असे काही

का वाटावे असे काही

1 min
213


का वाटावे असे काही 

तू नजरेआड असताना 

तुझाच विचार मनात यावा 

तू सामोरे नसताना 


का वाटावे असे काही 

तू अवखळ हसताना 

नजरेने खुणावत मजला 

आरामात बसताना 


का वाटावे असे काही 

तुझ्या बटांना उडताना 

केसामधूनी हात फिरवता 

अल्लड चाळे करताना 


का वाटावे असे काही 

तुझे रूप एकवटताना 

कटाक्ष नजरेचा धारधार

हृदयात खोलवर झेलताना 


Rate this content
Log in