Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Shashikant Kendre

Romance

3  

Shashikant Kendre

Romance

धुंद पाऊस बेधुंद मी

धुंद पाऊस बेधुंद मी

1 min
155


तिच्या नाजुक कंबरेवर

पाऊस रेंगाळत होता

माझी मशागतीची नजर

डोळ्यांमधून तहान भागवीत होता


तिच्या ओल्या केसात

माझा जिव अडकला होता

तिच्या भिजलेल्या पाठीवरती हा कवी

शब्द शब्द पेरत होता 


बोटांवरती बोट तिचे

पावसात फिरत होती 

हातांवरच्या बोटांवरती

विज कडकडीत होती 


काळ्या मातीत जसे

बीज उगवूनी यावे अगदीच... 

तुझ्या पाठीवरती नखांनी हात

फिरवल्यानंतर 

कविता माझी पालवी फुटून जन्म घेत होती...


Rate this content
Log in