Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Shashikant Kendre

Others

3  

Shashikant Kendre

Others

जिंदगी माझी लोकल ट्रेन आहे

जिंदगी माझी लोकल ट्रेन आहे

1 min
129


जिंदगी माझी लोकल ट्रेन आहे

कधी गर्दी तर कधी एकांत आहे

आपले परके सगळ्यांसाठी सेम आहे

कधी slow तर कधी fast आहे

जिंदगी माझी लोकल ट्रेन आहे...


ज्यांनी गाठला वेळेत हृदयाचा डब्बा

त्यांना काळजात जागा निश्चित आहे

बाकी वेळ साधू लोकांना 

उभा टाकण्याइतकीच जागा शिल्लक आहे


जिंदगी माझी लोकल ट्रेन आहे

कधी गर्दी तर कधी एकांत आहे 


रोजचा प्रवास तसा सेम आहे

घरापासून सुरुवात ते दारापर्यंत थांबत आहे

जिंदगी माझी लोकल ट्रेन आहे

कधी गर्दी तर कधी एकांत आहे 


माझीही जिंदगी तशी आरक्षित आहे

माणुसकीच्या जातीतल्या प्रवाशांना

विचारशील first class आहे

बाकी विचारहीन प्रवाशांना

third class पर्यंत जागा ठीक आहे..


जिंदगी माझी लोकल ट्रेन आहे

कधी गर्दी तर कधी एकांत आहे


Rate this content
Log in