Kavita Khairr

Fantasy


2  

Kavita Khairr

Fantasy


चंद्र आणि डोंगर

चंद्र आणि डोंगर

1 min 2.9K 1 min 2.9K

शंकू प्रकार


      तो

     चंद्र

     बघतो

    नभातूनी  

   टक लावतो

  डोंगरा अडून

लपंडाव खेळतो


    तो

    चंद्र

   वाढतो

  चंद्रकोर

कडा घडतो

  गोलाकाराने तो

 मग पूर्ण दिसतो

      

     तो

    चंद्र

    लपतो

    डोंगरात

   आडोसा घेतो

  शोधाया त्यावेळी

  डोंगरा मागे दिसतो


Rate this content
Log in

More marathi poem from Kavita Khairr

Similar marathi poem from Fantasy