Kavita Khairr

Others


3  

Kavita Khairr

Others


मेघा रे मेघा (हायकू)

मेघा रे मेघा (हायकू)

1 min 11.7K 1 min 11.7K

मेघा रे मेघा

तू ये खूप जोरात

राहू दे साथ

       

       मेघा रे मेघा

       तुझ्यामुळे धरणी

      मोद कुरणी


मेघा रे मेघा

तू येता होतो मोद

घालती साद


          मेघा रे मेघा

          लवकर ये धरा

          लक्ष दे जरा


मेघा रे मेघा

धन धन्याची रास

पक्ष्यांची आस


        मेघा रे मेघा

        पिकवी हिरे मोती

        मोर नाचती.


Rate this content
Log in