Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Sanjay Ronghe

Horror


4.0  

Sanjay Ronghe

Horror


" भयानक ती रात्र "

" भयानक ती रात्र "

1 min 227 1 min 227

परत एकदा तशीच 

अमावसेची तीच रात्र ।

गच्च काळोखात चालले

तोटके मात्रिकाचे मंत्र तंत्र ।

अंगारे धुपरे होते सुरू

कसले जीवघेणे सत्र ।

भुतातकीचा खेळ सारा

ज्वाळानी भरले अग्निहोत्र ।

आकाशात चांदण्यांनी

होते व्यापले सारे छत्र ।

अचानक झाला प्रकाश

दिपले साऱ्यांचे नेत्र ।

परत झाला अंधार काळा

अग्नी तसा तिथेच मात्र ।

पडला सडा पुष्पांचा

देह उरले गलितगात्र ।

कसले कशाचे सामर्थ्य

ढोंगी बाबाचे ते पात्र ।


Rate this content
Log in

More marathi poem from Sanjay Ronghe

Similar marathi poem from Horror