Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Rajendra Vaidya

Romance

3  

Rajendra Vaidya

Romance

आठव येता तुझा

आठव येता तुझा

1 min
13


मज आठव येता तुझा

डोळ्यात चंद्र झिरपावा. 

मनात माझ्या मक्रंदाचा

मखमली मेघ बरसावा .....            

प्राणा तूनी साद भरावी.                 

अवकाश व्यापूनी जावी.        

संदेश घेऊनी यावा,

मज एक पोपटी रावा

स्वप्नात ही स्वप्न बघावे.                

मी तुझ्यात रंगुनी जावे.               

 झोपेतून जागी होता,

मजपुढती तूच असावा.    

ही एक सानुळी आस.                  

मोहरली आज मनात                 

प्रीतीचा अल्लड झोका

भेटीत तुझ्या झुळवावा        


Rate this content
Log in