Gopika Anilkumar

Romance


4.3  

Gopika Anilkumar

Romance


മഞ്ഞിൽ വിരിയുന്ന പുഷ്പം

മഞ്ഞിൽ വിരിയുന്ന പുഷ്പം

1 min 25 1 min 25

മഞ്ഞിൽ വിരിയുന്ന

പുഷ്പമേ,

നിന്നെ ഒരുനോക്ക്

കാണുവാൻ എൻ മനം തുടിക്കുന്നു.

ശലഭമായ് നിന്നെ തലോടുവാൻ,

എൻ മനം പിടയുന്നു...

വിരിയുമോ നീ? അറിയുമോ എൻമനം നീ?


Rate this content
Log in

More malayalam poem from Gopika Anilkumar

Similar malayalam poem from Romance