Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Pavankumar Pavankumar

Romance

4.9  

Pavankumar Pavankumar

Romance

"ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣ"

"ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣ"

1 min
2.2K


ಕಾರಣವೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ

ಮನದಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದ ಈ ರೀತಿಗೆ

ಎದೆ ಬಡಿತವೊಂದೆ ಆಧಾರವು

ಹೋಗದಿರು ಎಂದೆಂದೂ ನೀ ದೂರವು


ಇದುವರೆಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ

ನೀ ಬಂದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮನದಲೇನೊ ಆವೇಶ

ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ನನ್ನ ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ

ನನಗರಿಯದೆ ನಿನ್ನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದೆ


ನಿನಾದರು ಬಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳು ಕಾರಣ

ನನಗರಿಯದ ಆ ಸಿಹಿ ಹೂರಣ

ಹೃದಯವ ಕೇಳಿದೆ ಎನು ಕಾರಣ

ಕಣ್ಹ್ ಹೊಡೆದು ನಕ್ಕಿತು ವಿನಾ:ಕಾರಣ


Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Romance