Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Pavan Kumar

Abstract Tragedy Others

3  

Pavan Kumar

Abstract Tragedy Others

ಪ್ರೇಮ ಪಾಶ

ಪ್ರೇಮ ಪಾಶ

1 min
119


ಈ ಪ್ರೀತಿ ಸಹವಾಸಕೊನೆ ಇರದ ಸೆರೆವಾಸತೆ

ತೆರೆದೊದು ಇತಿಹಾಸ

ಎಲ್ಲರದ್ದೂ ವನವಾಸ

ಒಲಿದರೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ

ಮುನಿದರೆ ಯಮಪಾಶ

ಒಮ್ಮೆಯಾದರೆ ಕೈವಶ

ಇರಲಾರದು ಅವಕಾಶ

ನೊವಲ್ಲೂ ಮಂದಹಾಸ

ನಲಿವಲ್ಲೂ ತಿಳಿ ಶೋಕ

ಈ ಒಲವು ಕಡು ಮೋಸ

ಸಿಲುಕಿದವನ ಬಾಳು ಸರ್ವನಾಶ


Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Abstract