Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

umme salma

Inspirational

4.1  

umme salma

Inspirational

ಗುರು ವಂದನೆ

ಗುರು ವಂದನೆ

1 min
1.0K


          

ಗುರಿಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ

ಗುಣ - ವಿಶೇಷಗಳ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ

ಗೌರಿಸುತನ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ

ಗೋವಿಂದನ ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ

ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಲು ಕಲಿಸುವ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯೇ

ಗಿರಿ ಶಿಖರಗಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರೇರಣಾಶಕ್ತಿಯೇ

ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ವಲಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯೇ

ಅರಿವು ಎಂಬ ಪರಿವನ್ನು ಪಸರಿಸುವ ಜಗ ಜ್ಯೋತಿಯೇ 

 ಓ ನನ್ನ ಗುರುವೇ, ಓ ನನ್ನ ಗುರುವೇ

ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ!


Rate this content
Log in