Sapana Vijapura

Thriller

2  

Sapana Vijapura

Thriller

સલામ

સલામ

2 mins
451


આજ જ્યારે સરહદ પરથી સો લાશ એક સાથે આવી. જેના ઉપર ભારત દેશના ધ્વજને પાથરવામાં આવ્યા. ત્યારે મને અચાનક એ સો સ્ત્રીઓની યાદ આવી ગઈ કે જેમણે માથા પર સિંદૂર લગાડીને પોતાના સુહાગ ને સરહદ પર દેશની રક્ષા માટે મોકલેલા હશે. અને એ સો મા ની યાદ આવી ગઈ જેમણે આ સો શહીદોને એક એક દિવસ ગણી ગણીને મોટા કર્યા હશે.


શહીદો તમને સલામ, તમે દેશ માટે કુરબાન થયા. પણ શત શત સલામ ઓ શહીદોની વિધવાઓ અને શહીદોની માતાઓ. તમે દેશ માટે સર્વસ્વ ન્યોચ્છાવર કરી દીધું.


Rate this content
Log in

Similar gujarati story from Thriller