End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

Mahika Patel

Inspirational


3  

Mahika Patel

Inspirational


તુંજ તારું વિશ્વ

તુંજ તારું વિશ્વ

1 min 189 1 min 189

તારા થાકનો ભાર તુંજ ઉપાડ,

હાંકી કાઢ આ હાફતા પડકારને.


મુસીબતોથી પીડાતી ઘડીઓ આવે તો ?

તું જ તારો યોદ્ધા થા, લડી બતાવ મેદાનમાં.


ખુશામત શા માટે છુવે તારા મક્કમ મનને ?

પગની ઝંઝીરને તોડ, પલાયન કર લક્ષ્ય તરફ.


પરિણામોના ડરથી જો ફફડે તારા હાથ,

તો બુલંદ ઇરાદામાં, નાખ એક મુઠ્ઠી શ્વાસની.


છંછેડાય ક્યારેક સ્વપણું ? તો સ્વીકાર સચ્ચાઈને,

ઉગાડી બતાવ ગુલાબને, વેરાન રણમાં.


ધ્યેયનું કથન એક વાર કરીયા પછી,

એમની કેડીઓ ચકાસવાના નીકળાય દોસ્ત.


તું જ તારો ઋણી થા અને તું જ તારો સારથી થા.

તું જ તારુ અભિમાન અને તું જ તારું વિશ્વ.


Rate this content
Log in

More gujarati poem from Mahika Patel

Similar gujarati poem from Inspirational