Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Mehul Baxi

Classics Fantasy Others

3  

Mehul Baxi

Classics Fantasy Others

સંબંધોનો સ્વભાવ

સંબંધોનો સ્વભાવ

1 min
30


સંબંધોનો કેવો આ સ્વભાવ છે,

ક્યાંક પ્રેમનો ભંડાર છે તો ક્યાંક લાગણીઓનો અભાવ છે,


સાથ આપે તો સ્મિત આપે પણ પાછળથી તો કૈક જુદો જ ભાવ છે,

સંબંધોનો કેવો આ પ્રભાવ છે,


સંબંધ તો છે બધા સાથે પ્રેમ ને લાગણીનો,

પણ ના જાણે કેમ એમાં પણ ભેદભાવ છે.


Rate this content
Log in