Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Pratik Gor

Classics


3  

Pratik Gor

Classics


હા તું એજ છે

હા તું એજ છે

1 min 11.3K 1 min 11.3K

શું કહું છું તમને મેં શોધી કાઢયાં ! 

મારી સદાય પડખે રહેનાર, 

હા તું એજ છે. 


મારો તડકો છાયો મેં શોધી કાઢયો ! 

મારો આત્મા કેરો રાજ, 

હા તું એજ છે. 


મારુ જ્ઞાન ને અજ્ઞાન મેં શોધી કાઢયો ! 

મારૂ શીર્ષક જિંદગીનું, 

હા તું એજ છે. 


કરાવ્યા ઉઘાડા અંતરનાં દ્વાર હવે ! 

મુજ ને મુજ પરખાવનાર, 

હા તું એજ છે. 


મોહ ને માયાનું જ્ઞાન દેનાર પ્રભુ, 

મારા હૃદયનું સેનીટાઇઝર, 

હા તું એજ છે મારા પ્રભુ. 


Rate this content
Log in

More gujarati poem from Pratik Gor

Similar gujarati poem from Classics