RA Padmanabharao

Drama

3.5  

RA Padmanabharao

Drama

తేనెమనసు

తేనెమనసు

1 min
265


‘రాఘవా! ఇండియాకు జనవరి సెలవులకు వస్తావా?-‘ఆశగా అడిగింది జానకమ్మ

నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త -కొడుకు శివ మాట మారుస్తూ అన్నాడు

‘మనవడు పుట్టి మూడు ఏళ్లు అయిందిరా! వాడినిచూచి చనిపోతానురా’

‘నీ చేతిగోరుముద్దలు నా లాగా వాడూతింటాడు లే’

మీరు రారు-నేను రాలేనుగదా

నాన్న, నువ్వు ఐదేళ్ళుగా అదే మాట అంటున్నారు’

కోడలిచేత మాటాడించరా’

———-/////——

రాఘవా! అమ్మను ICU లో పెట్టారు రా’ అం టూభోరుమని ఏడ్చాడు శంకరం

ఏమైంది నాన్నా!

సడన్ హార్ట్ ఎటాక్ చిన్నా! చిన్నా అని కలవరింతలు’

రేపే నేను, కమల, చిన్నా బయలుదేరుతాం’

———-“”””———

ఐ సి యూ లోకి చిన్నాతోఅడుగు పెట్టిన రాఘవ భోరుమన్నాడు

ఇక్కడ ఏడవద్దు - అంది లేడీ డాక్టర్

అమ్మాఅంటూ ఏడ్చాడు

కళ్ళు తెరిచిన జానకమ్మ మనవడని గుండెలకు హత్తుక ఏడ్చిలేచి కూచుంది


Rate this content
Log in

Similar telugu story from Drama