శానాపతి(ఏడిద) ప్రసన్నలక్ష్మి
Literary Brigadier
AUTHOR OF THE YEAR 2020,2021 - WINNER

155
Posts
30
Followers
0
Following

1986 నుంచి నా రచనా వ్యాసరంగం ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో ఏడిద ప్రసన్నలక్ష్మి పేరుతో నేటికథలు రాయడంతో మొదలుపెట్టాను. వివాహం తర్వాత 1988 నుంచి శానాపతి (ఏడిద)ప్రసన్నలక్ష్మి పేరుతో ఇప్పటి వరకూ అప్పుడప్పుడు రాసిన కథలు 200 పైగా వివిధపత్రికల్లో ప్రచురించబడ్డాయి. నేను రాసే కథలన్నీ ఎక్కువుగా క్లుప్తంగా... Read more

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile