Thanneeru Sasi

Comedy

4.8  

Thanneeru Sasi

Comedy

సహస్ర స్క్వేర్ అవధానం ఆడవాళ్లక

సహస్ర స్క్వేర్ అవధానం ఆడవాళ్లక

3 mins
974


సహస్రా స్క్వైర్ అవధానం .....

ట్రింగ్...ట్రింగ్...మంటూ మోగే అలారం నెత్తిన ఒక్కటిచ్చాను.

దెబ్బకి నెత్తిన బుడిపను తడుముకుంటూ నోరు మూసుకుంది.

సరే ముందు కొంచం సేపు ధ్యానం చేద్దాము అని శ్వాస 

గమనిస్తూ ఉన్నాను......"ఇడ్లీ కి చట్ని వేయకపోతే కరెంటు 

పోతుందేమో"......ఐదున్నరేగా ....ఆరుకి కరెంటు పోయేది.

"పప్పులోకి టొమాటోలు ఉన్నాయా?"....ఒకటుందిలే.....

శ్వాస మీద ధ్యాస....పెట్టు...."పాప తొందరగా లేపమంది....

లేచేటప్పటికి పాలు ఇస్తే తాగుతుంది"...ఇక లాభం లేదు..పద వంటిట్లోకి......

ముందు బ్రష్ చేసుకొని మొహం కడుక్కున్నాను.కొంచం పేపర్ 

చూద్దాము ఎప్పుడు పనేనా....అయ్యా బాబోయ్...

ఈ రొజు శనివారమ్...కౌసల్య సుప్రజ రామా...పూర్వా .... 

...ఇప్పుడు కాదు ముందు చట్నీ వేయాలి....

ఆ పని ముందు కానిచ్చి ....పొయ్యి 

పై పాలు పెట్టి ....ఈయన లేచినట్లున్నారు.....బయటి తలుపు 

తీసి పాలు ,పేపర్ లోపలి తెచ్చారు...."ఆ పేపర్ వాడికి 

చెప్పు నీళ్ళల్లో వేస్తున్నాడు పేపర్"అన్నారు.సరే ...పాలు 

తీసుకొని లోపలి వెళ్లి పొయ్యి మీదుంచాను.

ఆరుంపావు....ముందు పాపని లేపాలి...కుక్కర్ రెడీ 

చెయ్యాలి,ఇడ్లి పెట్టాలి,చట్నీ తాలింపు వేయాలి....వేన్నీళ్ళు 

పెట్టాలి.....కెవ్వ్......

"రేయ్ ఇద్దరు లేవండి....టైం..టైం....అయిపోతుంది"

(మాంటిసోరి,గిజుబాయి వాళ్ళను కలల లోకం నుండి 

లాగుతున్నారు)

కౌసల్య సుప్రజ రామా...పూర్వా .... 


ఇప్పుడు ఇంకేమి చెయ్యాలి.....పాలలో తాలింపు వేసి,

కుక్కర్ లో హీటర్ వేసి ఇడ్లీ లో టీ పొయ్యాలి.....

కెవ్వ్....కాదు కాదు....గబా గబా...ఇడ్లీ పెట్టి ,తాలింపు 

వేసాను....పిల్లలకు .ఈయనికి బూస్ట్ ఇచ్చిగబా గబా 

కుక్కర్ రెడీ చేసాను.హయ్యో బయట తుడిచి ముగ్గు

పెట్టాలి......సరేలే.....అరచేయ్యంత ముగ్గు...అదైన వేయ్యోద్దా?

కౌసల్య సుప్రజ రామా...పూర్వా .... 


ఈ లోపల కేక...."నీ అరియర్స్ సంగతి స్కూల్ లో కనుక్కో"

సరే.....బాబోయ్...ఏడు....కల్లాపి లో కుక్కర్ పెట్టి,ఇడ్లీ లో 

అరియర్స్ వేసి స్నానానికి వెళ్ళాలి.ముందు ఈ రాక్షసులు 

వెళ్ళారో లేదో.....రేయ్ నాకు అడ్డం రాబాకండి....ప్లీజ్....

"మా నా క్యారియర్ కూడా పెట్టేయ్యి"పాప ఆర్డర్....

మెల్లిగా టైం వంక చూసాను....ఏడు నలబై ఐదు.....

చచ్చాన్రా దేవుడా.....రేయ్...రాక్షసుడా....(పిల్లల సైకాలజిస్ట్లు 

కాసేపు కళ్ళు మూసుకోండి.....కాదు...చెవులు...కాదు

ఏదో ఒకటి....)నా వేన్నీళ్ళు నువ్వు తీసుకెళ్ళవాకు......

హు...వెళ్లి పోయాడు...బాబోయ్ కుక్కర్ విజిల్స్...ఆపేసి....

ఇడ్లీ కూడా....మాడితే....గోవింద.....రేయ్ నువ్వు తొందరగా 

రారా బాబు....

కౌసల్య సుప్రజ రామా...పూర్వా .... 


చెట్నిలో కారం వేసి,పాలు గిన్నెలో పోసి తాలింపు వేసి,

కుక్కర్ దించి ఉప్పు వేసి పేపర్ బాయ్ కి చెప్పాలి....

హమ్మయ్య అన్ని పనులు అయిపోయాయి.....

క్యారియర్ని పోపు పెట్టి, పర్స్ ని నీళ్ళ బాటిల్ లో వేసి 

ఇడ్లీని అరియర్స్ లో వేసి పేపర్ బాయ్ కి ఇచ్చి తాళం 

పక్కింటి ఆమెకి ఇచ్చి ...స్కూటీ ఎక్కేసాను.....

ఇంక పది నిమిషాలు.....నో ఆలోచంస్....మేఘాలలో....


స్కూల్ గేటు లో కి వెళుతూ....మళ్ళ మొదలు....పదికి 

త్రికోణమితి ,తొమ్మిదికి వర్గ మూలాలు,ఎనిమిదికి గ్రాఫ్ లు 

చెప్పాలి....అసెంబ్లీ.....జనగణమన....."మేడం""ఏమిటి"

"పదో తరగతి నామినల్ రోలేస్ చూడాలి....పుట్టినరోజులు ,

పుట్టుమచ్చలు చూడాలి"సూపరిండెంట్ గారి రెక్యెస్ట్......


సరె పదొ తరగతికి వెళ్లి ....త్రికొణమితి లొ విమానం పైన 

తిరిగి వర్గమూలాల్లొ తేలి పుట్టు మచ్చలతొ గ్రాఫ్ లకు 

వచ్చాను.

మళ్ళా పిలుపు .....ప్రిన్స్ పాల్ మెడం పిలుపు........

హు...ఇక అయినట్లె....సరే అమ్మాయిలు ...మీరు రెండు 

గ్రూప్లు .....ఒకరు బిందువు చెప్పాలి....ఇంకొరు అది బోర్డ్ 

మీద గుర్తించాలి......సరిగా గుర్తిస్తే పాఇంట్స్.....స్పాంటెనియస్

క్రియెటివిటి తొ చెప్పెసాను.....కౌసల్య సుప్రజ రామా...పూర్వా .... 


"యెమిటి మేడం""కొత్త డి.యె. విషయం కనుక్కొ....ఇంకా 

స్లొ లర్నర్స్ రికార్డ్ వ్రాయండి" "సరె".....గ్రాఫ్ లొ డి.యె. పెట్ట్తి

పుట్ట్టు మచ్చలు వెసి....రికార్డ్ వ్రాయాలి."మెడం....కొంచం 

నా మొబైల్ రీచార్జ్ చెయించరా?" పక్క మెడం రిక్వెస్ట్.

"సరె"........


"యెమండీ""చెప్పబ్బా....యెందుకు ఫొన్ చెసావు?"

"మరెమొ యెమిటొ డి.యె.పర్టికులర్స్ కావాలంట....

"ఇందుకా ఫొన్ చెసావు?"

"ఇంకొ మెడమ్ కి రీచార్జ్ చెయ్యాలి"

"నీకెమి వద్దా?""కావాలి....ఉల్లిపాయలు,మిర్చి"


"నీ యెన్కమ్మ....సర్లె ఫొన్ పెట్టు....లొకం తెలీని దాన్ని 

లీడర్ గా పెట్టు కున్న వాళ్ళను అనాలి"....పెట్టెసారు.


లొకం లొకి పంపితె జ్ఞానం వస్తుంది.....జ్నానం వస్తె 

గాని పంపరు.....తాగితె మరువ గలను...తాగలేను....

అవును తాగితె లొక జ్నానమ్ వస్తుందా?


కెవ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్.......తాగటం యెమిటి?

క్షమస్తత్వం .....క్షమస్తత్వం .....శేష శైల శిఖామణె.....


బెల్ మోగింది.గుర్తు పెట్టు కొన్నాను.....లంచ్ బెల్....

అందరం గుండ్రంగా కూర్చున్నాము...కూరల వాసనకు 

కబుర్ల గుబాళింపు......మమత పెళ్ళికి ఎవరు వెళతారు?

మాధురి వాళ్ళ అబ్బాయికి చాలా పెద్ద ఆపరేషన్ .....

చెన్నై లో ఉన్నాడు.....మజ్జిగ చారు తాలింపు వేడి 

మీద వెయ్య కూడదు...."మేడం" ఇహం లోకి వచ్చి 

చూసాను...."మేము ఏమి చెప్పామో చెప్పండి"

పరీక్ష.......


ఏముంది మమతాకు తాలింపు వేసి చెన్నై కి పంపాలి....


నయాగరా జలపాతాన్ని మించిన నవ్వుల జలపాతం

....."మేడం ...ఈ లోకం లోనే లేదు"....కొట్టేస్తారా ఏమిటి?

ఆయనే నయం .....లోకం తెలీదు అన్నారు....వీళ్ళు ఈ 

లోకం లోనే లేనంటున్నారే.......హర్షాల మధ్య ఆప్యాతల 

వర్షం.....గుత్తి వంకాయ వేసుకోండి...వడియాలు....మజ్జిగ చారు...

"నా పప్పు సంగతి"..."మేము వేసుకున్తాములే "

కౌసల్య సుప్రజ రామా...పూర్వా .... 


ఎప్పటికి పూర్తయ్యేను సుప్రభాతం....మళ్ళి బెల్..

క్లాస్సులలోకి పొమ్మని.....హమ్మయ్య కాలాన్ని 

నేట్టేసాను....లాంగ్ బెల్......పుట్టుమచ్చల్ని మజ్జిగ చారులో వేసి...

మమతాని గ్రాఫ్ లో ఉంచి,పిల్లల్ని ప్రిన్సిపాల్ కి ఇచ్చి 

ప్రిన్సిపాల్ని సూపెరింటేన్దేంట్ కి ఇచ్చి బయట పడిపోయాను...

హమ్మయ్య....ఇంక స్కూటీ మీద పది నిమిషాలు మనవే.....


అరె మల్లె పూలు....ఇప్పుడా ...కొందాము....మళ్ళా ఈయన 

కూడా తెస్తే.....ఆ పెద్ద అంతర్జాతీయ సమస్య.....రేపు కూడా 

పెట్టుకుంటే పోయే....


హమ్మయ్య అందరు అన్నం తినేసారు....రేపటికి బియ్యం 

ఎరాలి.....హబ్బో మా హోంజాకి పాటలు పెట్టేసారు....


"వెన్నలవే.....వెన్నెలవే ...నువ్వే సాగి వస్తావా?"


సరే...సరే....బాబుకు వేన్నీళ్ళు తాగిస్తే బాగుండు.....పెడదాము....


"రావోయి చందమామ.....తన మతమేదో తనది.....

పర మతం అసలే పడదోయి....మనది మనదను మాటే...

ఎవరి ఎదుట లేదోయ్"


సరే....సరే.....దోసె పిండిలో ఉప్పు కలిపానా.......


"మంటలు రేపే నెలరాజా....ఈ తుంటరి తనము నీకెలా?

.....ఈ శిల పై రాలిన పలమేమి"


కేవ్వ్వ్వవ్వ్వ్వవ్వ్వ్ .....సన్యాసులలో కలిసిపోతారా 

ఏమిటి?వచ్చే....వచ్చే....


వేన్నీళ్ల లలో రాళ్ళు వేసి.....కుక్కర్ లో దోస పిండి కలిపి...

చట్నీ కి....పప్పు నానేసి.....టీ కోసం అన్నం పెట్టి.....

ఇదుగో వచ్చే...వచ్చే.....నాన్ స్టాప్ ....అవధానం.....


మంగళాశాసన పరై మధాచార్య పురోగమై.......


........శశి కళ.తన్నీరు .Rate this content
Log in

Similar telugu story from Comedy