Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Hemadevi Mani

Classics

3  

Hemadevi Mani

Classics

இயற்கையே உன்னில் தொலைந்தேன்!!!

இயற்கையே உன்னில் தொலைந்தேன்!!!

1 min
11.7K


பச்சை நிறத்தில் என்னை பசுமையாக்கினாய்!

நீல நிறத்தில் என்னை நிதானமாகினாய்!

இயற்கையின் மறுபெயர் அழகு!

இப்புவியில் உன்னை ரசிக்கும் வாய்ப்பு தந்த அந்த இறைவனுக்கு நன்றி!


Rate this content
Log in