Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନୀଳ ତୃଷ୍ଣା
ନୀଳ ତୃଷ୍ଣା
★★★★★

© Biswa Bharati Dash

Inspirational

1 Minutes   6.8K    5


Content Ranking


ନୀଳ ଯେ ଆକାଶ ଆଉ ନୀଳ ବି ସାଗର ,

ନୀଳ ଢଳ ଢଳ ପୁଣି କଇଁ ପୋଖରୀର ।।

ନୀଳ ପରବତ ଆଉ ନୀଳ ତା କନ୍ଦର ,

ନୀଳ ନୀଳ ଅଟେ ଆହା ଲୀଳାମୟ ମୋର ।।

ନୀଳ ନୀଳକଣ୍ଠ ସେତ ନୀଳଗିରି ନାଥ ,

ନୀଳ ଦରିଆର ସାଥେ ନୀଳଚକ୍ର ନେତ ।।

ନୀଳମାଧବ ସେ ଆହା ସେ ନୀଳଶଇଳ ,

ନୀଳ ନୀଳ ତାର ସତେ ନୟନ ଯୁଗଳ ।।


ନୀଳ ନୀଳୋତ୍ପଳେ ଆହା ଦେଇ ନୀଳାମ୍ବର ,

କୁଞବନେ ରସେ ସେହୁ ବରି ମଲ୍ଲୀମାଳ ।।

ନା ହୋଇ ପାରିବି ଅବା ସେ ନୀଳନୟନା ,

ଲକ୍ଷେ ଗୋପୀ ସହ କେବେ ନହେବି ତୁଳନା ।।

ଜୀବନରେ ମୋର ତୁହି ଭରିଦେ କରୁଣା ,

ନୀଳ ଉନ୍ମାଦନା ମୋତେ କରେ ବାଟବଣା ।।

ସଂସାର ନୀଳ ତୃଷ୍ଣା ନୀଳମାଧବ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..