Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ
ଜୀବନ
★★★★★

© Pramila Sahoo

Tragedy

1 Minutes   6.5K    7


Content Ranking

ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନୁହଁ

ଖାଲି ବହିଟିଏ

ସେଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି

ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖାଲି

କିଛି ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ

ଆଉ କିଛି ହୃଦୟରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଯାଏ

ବାସ୍ ଇଏ ବି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ

ପ୍ରତିମୂହୁର୍ତ୍ତେ ଏଠି ମରିବାକୁ ହୁଏ

ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମନରେ ମାରି

ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହସିବାକୁ ହୁଏ ଏଠି

ବର୍ଷା ବରଷିଲେ ସିନା ନଈଟିଏ ହୋଇ ଯାଏ

କିନ୍ତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲେ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଯଦି ଜୀବନ ଦୀପଟିଏ ହୁଏ

ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଜଳୁଥିବି ସବୁଦିନ

ପ୍ରମିଳା ସାହୁ

ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଲୁହ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..