Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରେମ
ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରେମ
★★★★★

© Prakash Sahoo

Inspirational

1 Minutes   6.5K    3


Content Ranking

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଏକ ସୂତାର ବନ୍ଧନ

  ଟାଣି ଦେଲେ ବୁଡିଯିବ

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଏକ ଶୁଖିଲା ପତର

  ପବନରେ ଉଡିଯିବ

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ବୈଶାଖର ଝାଳ

 ପୋଛି ଦେଲେ ଶୁଖିଯିବ

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଖାଲି ଏକ ଜିନିଷ

  ଦାମ ଦେଇ କିଣିହେବ

 ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଏକ ବିଜନ ରାତ୍ରୀ

  ସକାଳକୁ ସରିଯିବ

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ

  ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହିହେବ

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଏକ କାଚର କଣ୍ଢେଇ

  ପଡିଗଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଏକ ଫୁଲର ପାଖୁଡା

   ବତାସରେ ଝଡ଼ିଯିବ

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଏକ ଶେଫାଳିର ଫୁଲ

 ଶିଶିରରେ ଝରିଯିବ

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଏକ ଦର ଭଙ୍ଗା ନାଆ

 ସାଗରରେ ବୁଡିଯିବ

ଅଢେଇ ଅକ୍ଷର ଯାହା ଆମେ କହୁ

  ତାର ନାମ ପରା ପ୍ରେମ

ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁ

  ସବୁମୂଳେ ଏହି ପ୍ରେମ

ପ୍ରେମରୁ ଆରମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ପରା ଏଠି

  ପ୍ରେମରେ ବିଲୀନ ହେବ

ମଣିଷ ମରିବ ସବୁ ତ ସରିବ

  ପ୍ରେମ ଖାଲି ରହିଯିବ

ଆରମ୍ଭ ନାହିଁତ ଶେଷ ନାହିଁ ଯାର

  ତାର ନାମ ପରା ପ୍ରେମ

ଯଦି କେବେ କେହି ବିଶ୍ୱ ଜୟ କରେ

 ତାର ମୂଳେ ଥିବ ପ୍ରେମ

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଅଟେ ପରା ପ୍ରେମ

  ହୃଦୟରେ ଯାର ସ୍ଥାନ

ପରକୁ ଆପଣା କରେ ପୁଣି ପ୍ରେମ

  ସତେ କି ସେ ନୀଳ ଜହ୍ନ

ପ୍ରେମ କଲେ ପ୍ରେମୀ ଅଟେ ଭାରି ଦାମୀ

  ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଚାଲେ

ହୃଦୟ ବଦଳେ ହୃଦୟଟି ମିଳେ

  ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଥିଲେ

ଯାହା ପ୍ରେମେ ଯିଏ ଥରେ ପଡ଼ିଯାଏ

  ସହଜେ କି ଭୁଲିହେବ

ପ୍ରେମ ଏକ ଦଶା,ଖୋଜେନି ପଇସା

  ପ୍ରେମ ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଦେବ

ପ୍ରେମର ସେ ଭାଷା ଲାଗେ ଭାରି ମିଠା

  ସେଠି ମିଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି

ଚାଲିଯିବ ଦିନ ରହିଯିବ ଚିହ୍ନ

  ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ି ଯିବ ସ୍ମୃତି

ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ସ୍ମୃତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..