Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Alok Kumar das

Abstract Inspirational


3.5  

Alok Kumar das

Abstract Inspirational


ଉଡାଇ ଦେଲି ମୁଁ ତୋତେ

ଉଡାଇ ଦେଲି ମୁଁ ତୋତେ

1 min 6 1 min 6

ଉଡାଇ ଦେଲି ମୁଁ ତୋତେ ଏ ଆକାଶେ 

ପବନକୁ ହାତ ଟେକି, 

ଡରିଯିବୁନାଇଁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଦେଖି 

ଉର୍ମିମାଳା ତୋ ସାଥି... 

ପତଂଗ ପରା ତୁ ଆକାଶର ସାଥି 

ପବନର ସହଚର, 

ନିଳାଭଉର୍ମିର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ 

ଶୂନ୍ୟପରା ତୋ ଘର,... 

ଦେଇଛି ଶିଖାଇଉଡିବା, ଲଢିବା

ଜୀବନର ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ, 

ଏକାଭାବିବୁନି ନିଜକୁ ଉପରେ 

ମୁଁ ଥିବି ତୋର ସ୍ମରଣେ.... 

ଶିଖାଇଛି ତୋତେ ଜୀବନଟା ପରା

କେତେଖରା କେତେ ଛାଇ, 

ପାରିହୋଇଗଲେ ଦୁଃଖ ସାଗରକୁ 

ପାରିବୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଛୁଇଁ... 

ବାଟ ଭୁଲିଯିବୁ ନାଇଁ 

ବାଟ ଭୁଲିଯିବୁ ନାଇଁ... 


Rate this content
Log in

More oriya poem from Alok Kumar das

Similar oriya poem from Abstract