Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Pradesh Kumar Pradhan

Abstract Others

3  

Pradesh Kumar Pradhan

Abstract Others

ତୁମ ପାଇଁ

ତୁମ ପାଇଁ

1 min
35


ପିଟିପାର ତୁମେ ତୁମ ଇଛା ମତେମୋ ପିଠି ଅଛି ଫୁଙ୍ଗୁଳା 

ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ପାଦେ ମୋରଚିତ୍କାର କରେ ପେଟ ନିଆଁଗିଳା । 

ଭୋକରେ ଶୋଇବା ଅଧିକାର ମୋରଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁଯାଏ,

ଉନ୍ନତି ର ଶେଷ ପାଦେ ତୁମେ ଠିଆ ସମୟଟା ଯାହା କହିଯାଏ ।

ମୁଁ ଦେଖିଛି ନଅଙ୍କ ଅକାଳ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ପେଟ ଓ ପିଠିର ବିକଳ

ରାସ୍ତାକଡରେ ମଇଳା ଗଦାରେଚାହିଁଥାଏ ଶୂନ୍ୟକୁ ହୋଇ ଜଳ ଜଳ ।

ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଗଲେଣି ଶୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

କେଜାଣି କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଆଶାରେ ମୁଁ ଯାହା ରହିଛି ଚେଇଁ ।ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି ଆକାଶପାଦ ତଳେ ମାଟି

ନିରୁପାୟ ଆଜି ମୁଁ ଧନ ମୋରହୁଅନା ଛାଟିପିଟି ।

ପାରିବିନି ଦେଖିବୋଲି ବିକଳ ତୋରଦେଲି ବିଦାୟ ନିଜହାତେ,

ଦଣ୍ଡ ତ ଭୋଗିବି ପୋକ ମାଛିରେ ଶଢିବିକେତେ ଦୟନିୟ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ସତେ । 

ବଡବାବୁ କହିଗଲେ କିଛି ଦୂରେ ରହି"ଆହା ବିଚରା ଭୋକେ ମରିଗଲା,

ଦେଶ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମଙ୍ଗଳରେ ଆଜି ବୋଧହୁଏ ଇଏପୁର୍ବ ଜନ୍ମେ କିଛି ପାପ କରିଥିଲା" ।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract