Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Amit Bal

Inspirational

4.3  

Amit Bal

Inspirational

ସର୍ତ୍ତ ହୀନ ସଂପର୍କ

ସର୍ତ୍ତ ହୀନ ସଂପର୍କ

1 min
112


ସଂପର୍କ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଏ ଆପଣା ପଣରେ

         ସମୟ ନଈର ସଙ୍ଗମ ତଟରେ

ସବୁ ଜଟିଳତା କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି

        ପରସ୍ପର ର ହୃଦୟରେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ।


ସର୍ତ୍ତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥାଏ

     ସଂପର୍କର ସାନିଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ,

ସର୍ତ୍ତ ରଖି ପ୍ରେମର ମନ୍ଦିରେ

   କେବେ କ'ଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ହୁଏ ।


ଅନୁରାଗ ,ଅଙ୍ଗୀକାର ,ମଧୁ ସମ୍ଭାଷଣ

          ଏସବୁ ସର୍ତ୍ତ ହୀନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି

ଆନ୍ତରିକ ଆଳାପର ଚିନ୍ମୟ ସ୍ବରରେ

       ସମର୍ପିତ ଆବେଗର ସ୍ଫୁରିତ ଉକ୍ତି ।


ତଥାପି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆକାଶରେ

      ବେଳେ ବେଳେ ସର୍ତ୍ତ ଭରା ବାଦଲ ଘୋଟେ

        ସଂପର୍କକୁ ଝଡବର୍ଷାରେ ଭିଜାଇ ଦେବା ପାଇଁ ,

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀରେ ଚେତନା ଲୁଚକାଳି ଖେଳେ

       ଅବଦମିତ କୋହକୁ ଛାତି ତଳେ ଚାପି ରଖି

       ପ୍ରେମକୁ ମଝି ଦରିଆରେ ହଜାଇ ଦେବା ପାଇଁ ।


ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝି ପାରେନା ଯେ,

       ସର୍ତ୍ତ , ନା ଥାଏ ଜନ୍ମରେ ନା ମୃତ୍ୟୁ ରେ ,

ତେବେ କିପରି ଗଢାହେବ କୁହ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନ

            ଏ ଧରାଧାମେ ଧରାବନ୍ଧା ସର୍ତ୍ତ ରେ ।

      


Rate this content
Log in