Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Biswajit Sahoo

Classics Inspirational Others

4.0  

Biswajit Sahoo

Classics Inspirational Others

ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ

ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ

1 min
291


ହଁ, ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଦରି ନେଇଛି,

ଏଇ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ,

ଏଇ ନୀରବତା,

ଏଇ ନିଶ୍ଚଳତା...

ଦିନେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା,

ଦେଖିବାକୁ ସ୍ବପ୍ନର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ,

ଶୁଣିବାକୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କୋଳାହଳ,

ହେଲେ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ ଆଜି ଧୂଳିସାତ,

ସବୁ ଆଶା ଆଜି ମୃତ..

ଏବେ କେବଳ ସାଥୀ,

ଏଇ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ,

ଯେଉଁଠି କେବଳ ମୁଁ,

ଏବଂ ମୋ ଅତୀତର ଧ୍ବଂସ ସ୍ତୁପ

ହଁ, ସମସ୍ତେ କହି ପାରନ୍ତି ମୁଁ ପାଗଳ,

ମୋତେ ପାଗଳ କରିବାରେ,

ସେମାନଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତିକୁ କ'ଣ ସେମାନେ ,

ସ୍ବୀକାର କରିପାରିବେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ?

ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କେବଳ 'ନା' ।

କିନ୍ତୁ ଏବେବି ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଖୋଲିଯିବ,

ଉପରର ଭଦ୍ରମୁଖା,

ଆଉ ପଦାରେ ପଡ଼ିବ,

ଦୋଷୀଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା...।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Classics