Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

JITURAM SAHU

Inspirational

3  

JITURAM SAHU

Inspirational

ମାନବର ଅମାନବିକତା

ମାନବର ଅମାନବିକତା

1 min
44


ସତରେ ମଣିଷ କ'ଣ ତାର

        ମାନବିକତାକୁ ଭୁଲିଯାଉଛି ?

ଆଜି ସେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ

        କ'ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ?

ମାନବର ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ

       ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରକୃତି ,

ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଖେଳିବଢି ଭୁଲିଯାଇଛି

      ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡିଛି ଆଜି ପ୍ରକୃତି ।

ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କର ଛାୟା

          ମଣିଷ ଖେଳାଉ ଅଛି ,

କେତେ ଯେ ଘଟଣା କହି ହୁଏ ନାହିଁ

  ଥରେ ଭାବି ଦେଖ ଆପେ ଯିବ ବୁଝି।

 

ଅମାନବୀୟ ବର୍ବରତା ଆଜି

          ହୃଦୟ ଥରାଇ ଦେଇଛି ,

ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ ହାତୀକୁ ଖାଇବା ଫଳରେ

      ବାଣ ପୁରାଇ ମା ଓ ସନ୍ତାନକୁ ମାରିଦେଇଛି ।

ମାନିବାରୁ ଆମେ ମାନବ

         ଭୁଲିଯାଉଛୁ କି ମଣିଷ ଭାଇ

ମାଆ ହାତୀ ଓ ଶୈଶବ ଶିଶୁକୁ ମାରି

        ଏ କି ପରିଚୟ ଦେଲୁ ଭାଇ ।

         

ପ୍ରକୃତି କୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବା

       ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସେମିତି ଦେଖିବ ।

ହସରେ ରୁହ ଖୁସିରେ ରୁହ ହେଲେ

   କାହାର ଜୀବନ ଉପରେ ଖେଳ ନାହିଁ

ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ନିଜର

     ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଭୁଲିଯାଆ ନାହିଁ ।।

       


Rate this content
Log in