Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

KARUNAKAR GHANTUAL

Inspirational Others

2  

KARUNAKAR GHANTUAL

Inspirational Others

ଦୁର୍ଘଟଣା

ଦୁର୍ଘଟଣା

1 min
97କେଡେ ମୂଲ୍ୟବାନ    ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ

       ବୁଝି ପାରିଲାନି ନର

କୁସଙ୍ଗରେ ମାତି    ଆଚରେ ଅନିତୀ

      ସୁରା ସାକିରେ ବିଭୋର

    କ୍ଷଣିକ , ସୁଖରେ ବିଭୋର ହୋଇ 

ବିଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରାଣ କରେ ଅକାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ  ।

ରାସ୍ତାର ନିୟମ       ଜାଣିବି ଅଧମ 

       ନିଶାରେ ହୋଇ ବିଭୋର

ଦୃତ ଗାମୀ ଯାନ     କରିଣ ବାହନ

       ଭୁଲେ ନିତୀ ଚାଳକର

    ନିଯେତ , ମରି ମାରେ ଅପରକୁ 

ଧନ ଓ ଜୀବନ ହୁଏ ଅକାରଣ ନାତମାରେ ସମାଜକୁ ।

ଆଖିଥାଉ ଥାଉ     ଅନ୍ଧ ସାଜେ ଯେହୁ

      ସେତ ସମାଜେ କଳଙ୍କ

ନିତୀ ନିୟମକୁ      ପକାଇ ପଛକୁ  

       ସାଜେ ବାନର ଡ଼ାହୁକ 

    ସମାଜେ , ବିଦ୍ରୋହି ର ଆଖ୍ୟାପାଏ

ସୁଖ,ଶାନ୍ତି ଛାଡି ଦୁଃଖ ବୋଝ ଭିଡି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ନିଏ ।

ପ୍ରତ୍ୟକ କର୍ମରେ      ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ

       ଭାବିଚିନ୍ତି କର୍ମ କଲେ

ଆପଦ ବିପଦ        ନ କରଇ ଭେଦ 

        ସୁଖ , ଶାନ୍ତି ପ୍ରଣେ ମିଳେ 

     ମାନବ , ବେଳୁ ସାବଧାନ ହୁଅ 

ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ନିଶାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହ ।


Rate this content
Log in