Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

P.purabi Mohanty

Classics Others

3  

P.purabi Mohanty

Classics Others

ଭିଡ଼ ହାଟ ରେ ଏକାକୀ ନିଃସ୍ୱ

ଭିଡ଼ ହାଟ ରେ ଏକାକୀ ନିଃସ୍ୱ

1 min
186


ନାମ ପି.ପୁରବୀ ମହାନ୍ତି

ଭିଡ଼ ଦେଖି ହାଟ ବଜାର ମେଲା

ଏକାକୀ ମୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ଦୁଆର

କାଲି ସଭିଙ୍କର ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ସତେ

ଆଜି ହୋଇଗଲା ସାତ ସପନ

କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେଣି ଚାଲି

ଦେଖିବାର କେତେ ଛଳନା କରି

ଜାଣିବାକୁ ବେଳ ହରାଇ ଆଜି

ମୁହଁ କୁ ମୁହଁ ରେ ଗଣି ମୁଁ ଦେଲି

ବିଧାତା ନିୟମ କାହାକୁ ଜଣା

ନିୟତି ମୂଳ ରେ ସଭିଁ ଚାଳନା

ଭିଡ଼ ସେ ବଜାର ଭିଡ଼ ସେ ଗଳି

ଆଜି ମୁ ଫେରିଲି ଏକାକୀ ହୋଇRate this content
Log in