Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Ashutosh Purohit

Romance

1.7  

Ashutosh Purohit

Romance

गोष्ट एका प्रेमाची.

गोष्ट एका प्रेमाची.

2 mins
9.1K


 तो : hii
 ती : hii
 तो : कशी आहेस ?
 ती : मस्त.. मजेत..
 तो : ( खूप धीर करून ) msg वगैरे काहीच नाही तुझा, कित्येक दिवसात...
 ती : तू पण नाही केलास ना..
 तो : मी केला होता, तू नाही दिलास reply...
 ती : गरज होती तेव्हा केलास...
 तो : तसं काही नव्हतं पण माझ्या मनात..
 ती : मग काय आहे नक्की तुझ्या मनात हेही कधी कळू दिलं नाहीस मला..
 तो : असं का म्हणतेस ?
 ती : मग ? आपण committed झालो, त्यानंतर तू कायमच busy आणि मी कायमच free होते रे... काही महिन्यांनंतर तर general चौकशी करायलाही वेळ नव्हता तुला...
 तो : अगं तेव्हा खरंच वेळ नव्हता..
 ती : पण मलाही तेव्हा खरंच गरज होती तुझी.. आपल्याला स्वीकारलेल्या माणसाने आपल्याबरोबर वेळ  घालवावा, असं नसेल वाटत का मला ?
 तरी मी अगदीच समजून घेतलं.. तू तेव्हा busy होतास.. no problem.. पण तू free झाल्यानंतरही फक्त गरजेच्यावेळीच का आठवले रे मी तुला ? हे hurt झालं मला...
 तो : मलाही वाटत होतं अगं.. खरंच.. मनापासून सांगतोय.. असं गरजेपुरतं वापरून घेण्याचा उद्देश नव्हता माझा.. खरंच..
 ती : मला जाणवायला नको का रे पण हे ? मी संत नाहीये रे, सगळ्या गोष्टी आपोआप कळायला... कोणीतरी आपलं आहे, हे जाणवण्याची एक मानसिक भूक असतेच ना रे माणसाची.. ? ते एक feeling खूप सुखकर असतं रे..
 तो : I am sorry..
 ती : sorry नको म्हणूस तू.. मन वेडं आहे खूप.. तुझं "sorry " घोळत राहतं मनात.. आणि मग वाईट वाटत राहतं..
 ( तिच्या डोळ्यांत अश्रू येतात )
 तो : तुला एक सांगू ?
 ती : (अश्रू पुसत ) hmm
 तो : तू इतकं प्रेम करतेस माझ्यावर हे खरंच माहीत नव्हतं मला...
 तुझं हे प्रेम बघूनच आत्ता नव्याने प्रेमात पडलो मी तुझ्या..
 ती : (नवीन आलेला अश्रू पुसत ) गप रे.. माझं आता काही प्रेमबिम नाहीये तुझ्यावर... sorryच..
 तो : ( तिचा हात हातात घेतो )..... Will you marry me??.....

 आणि...

 ती काहीही न बोलता त्याला मिठी मारते....

 साठा उत्तराची गोड गोष्ट एका उत्तरात सुफळ संपूर्ण !


Rate this content
Log in

More marathi story from Ashutosh Purohit

Similar marathi story from Romance