Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Abasaheb Mhaske

Inspirational

2  

Abasaheb Mhaske

Inspirational

अधिवेशन

अधिवेशन

1 min
1.4K


वर्षातून दोनदाच होतो अधिवेशनाचा गजर

अधिवेशन कसले, जणू आठवडी बाजार

तुम्ही आम, खास, जनतेचा तुमच्यावर केवढा विश्वास

स्वातंत्र्याची साठी ओलांडली तरी, नाही झाला विकास

लोकसंख्यावाढ, बेकारी , महागाई, कुपोषण

आर्थिक असमानता अन्  सगळ्यांना शिक्षण

निरर्थक गोष्टींना महत्व देवून संपवतात आपले भाषण

महत्वाचे प्रश्न दूर ठेवून चालवतात पांगळे शासन

तिजोरीत खणखणाट म्हणुन नोकरभरती बंद

कर्जमाफीला योग्य वेळ? नाही कसली खंत

स्वतःचे मानधन चौपट घेतांत करून जनतेचे शोषण

गडबड गोंधळातंच संपवतात आपले अधिवेशन

 


Rate this content
Log in