Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Aarti Ayachit

Romance

3.3  

Aarti Ayachit

Romance

सरी

सरी

1 min
11.8K


जीवनाच्या सुख-दुःखरूपी

सरींच्या सामोरी जाण्यासाठी

तुला आतूरतेने बोलविते मी


ये रे ये रे मधुर घना

धुक्यातुनी नभातले

सुरेल धुंद नादस्वरात

पहिल्या पावसात मोत्यांच्या

सरीत मन चिंबहून अधीर

व्हायला मला फार आवडेल रे


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance